Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Câmpia Turzii

DISPOZIŢIE
Nr. _501  din 03.07.2015

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
în şedinţă extraordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din                     Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

DISPUN:
Articol unic:
– Se convoacă, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de miercuri 08.07.2015. ora 14.oo .
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:
ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public şi privat al municipiului Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Investiții
– Comisiile nr. 1-5

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preţ pentru lucrări de construire, modernizare, exploatare şi întreţinere a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public şi privat al municipiul Câmpia Turzii, practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A., în urma delegării prin negocierea şi atribuirea directă a contractului de delegare.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Investiții
– Comisiile nr. 1-5

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, către Compania Națională de Investiții S.A., a unui teren în suprafață de 4320 mp, în vederea construirii unui bazin didactic de înot.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
– Comisiile nr. 1-5

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației terenurilor disponibile aflate în domeniul privat la municipiului Câmpia Turzii, destinate atribuirii în folosință gratuită în vederea construirii de locuințe proprietate personală, în condițiile Legii nr. 15/2003 și a listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea în folosință a terenurilor destinate construirii de locuințe proprietate personală în municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/200, pentru anul 2015.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
– Comisiile nr. 1-5

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) a municipiului Câmpia Turzii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.T.A.T.U.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism
– Comisiile nr. 1-5

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii        pe anul 2015.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Direcția Economică
– Comisiile nr. 1-5

7. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social, schimbarea modului de administrare şi modificarea Actului constitutiv al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.R.L.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
– Comisiile nr. 1-5

PRIMAR,                                             AVIZAT:
Radu Ioan HANGA                                      SECRETAR,
Maria DEAC

Latest articles

Related articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.