Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020’’ dezbătut în formulă completă

La sediul Companiei de Apă Arieș din Turda,  a avut loc ședința de lucru cu tema ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020’’. Au participat reprezentanții JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – Radu Rautu, Nikolay Kolev, ai AM POIM (Autoritatea de Management – Programul Operațional Infrastructură Mare) – Aurora Bucătaru și Mihaela Iarca, ROMAIR (consultant CAA – proiect Asistență Tehnică) – Alina Sime și Andrei Bulumete, reprezentanți CAA: Bogdan Bobic – Director General, Mihaela Sârb – Manager proiect și echipa din cadrul Unității de Implementare Proiecte Europene CAA.

Au fost prezentate puctual de către consultantul ROMAIR criteriile de bază privind analiza proiectului major în conformitate cu directivele Comisiei Europene. Până la sfârșitul lunii septembrie a anului în curs vor fi trimise și restul documentelor suport:Hotărârile de Consiliu Local ale unităților administrativ-teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieșului cu privire la studiul de fezabilitate, cofinanțare, terenuri și plan tarifar; avize și declarații. Se estimează ca până la jumătatea lunii octombrie 2017 să fie emisă nota finală de analiză ce atestă conformitatea proiectului de către JASPERS, urmând ca în cursul lunii decembrie a.c.să fie semnat contractul de finanțare.

Această finanțare europeană nerambursabilă, cu contribuție zero din partea operatorului, ultima de acest tip acordată de Uniunea Europeană, va permite realizarea unor investiții majore în infrastructura de apă și canal (infrastructura care în unele zone nu a fost modernizată de 50 de ani sau este total inexistentă), în vederea îndeplinirii cerințelor europene, investiții ce nu ar fi putut și nici nu vor putea fi niciodată realizate exclusiv din bugetele UAT-urilor.

,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020’’ finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) va permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere considerabilă a calității serviciilor oferite întregii populații deservite.

Valoarea investițiilor ce vor fi realizate prin proiect este de aproximativ 151,3 milioane de euro + TVA.  În urma implementării proiectului, prin investiţiile în infrastructura de apă, se vor îndeplini cerinţele privind calitatea apei potabile iar gradul de acoperire cu servicii de apă potabilă va fi de 100 % în toată zona deservită.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii