Primăria Viișoara face angajări

Primăria comunei Viișoara, județul Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante după cum urmează:

  1. Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent, perioadă nedeterminată.

Condiții de participare:

  • Studii superioare – științele juridice, specialitatea drept absolvite cu diplomă de licență
  • Vechime minim 1 an în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice
  • Cunoștințe operare calculator

Proba scrisă a concursului va avea loc în ziua de 15.11.2017 între orele 09:00-11:00 interviul va avea loc în ziua de 15.11.2017 ora 13:00.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data 26.10.2017 ora 14:00 la sediul primăriei comunei Viișoara.

Bibliografie:

Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală republicată

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici republicată

Legea nr. 544 privind liber acces la informațiile de interes public

O.G nr 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Legea nr 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

O.G nr 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarului public

  1. Consilier superior (compartiment pentru agricultură și cadastru) clasa I, grad profesional asistent, perioadă nedeterminată.

Condiții de participare:

  • Studii superioare de specialitate: ing. agronom/topometrist absolvite cu diplomă de licență
  • Vechime minim 1 an în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice
  • Cunoștințe operare calculator
  • Proba scrisă a concursului va avea loc în ziua de 15.11.2017 între orele 09:00-11:00 interviul va avea loc în ziua de 15.11.2017 ora 13:00.
  • Dosarele de înscriere se pot depune până la data 26.10.2017 ora 14:00 la sediul primăriei comunei Viișoara.

BIBLIOGRAFIE

Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală republicată

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici republicată

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr 18/1991, legea fondului funciar cu modificările și completările ulterioare

Legea nr 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole

Legea nr 169/1997, legea fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr 7/1996 legea cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare

H.G.R nr 890/2005 aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii