Primăria comunei Viișoara face angajări

Primăria comunei Viișoara, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor (calificat) Gr.I (compartiment administrativ), pe o perioadă nedeterminată.
Condiții de participare:
studii profesionale (diplomă)
calificare profsională în unul dintre domeniile: instalații/mecanic/electric
experiența minim 5 ani
competențe de: instalator, mecanic, electrician
Cerințe specifice postului:
Să manifeste grijă deoasebită în mânuirea și utilizarea materialelor și a echipamentelor pe care le are în primire.
Păstrarea, utilizarea și întreținerea bunurilor primite
Abilități de lucru în echipă
Proba scrisă a concursului va avea loc în ziua de 12.07.2017 între orele 11:00-12:00.
Interviul în data de 12.07.2017 ora 13:00
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv data de 28.06.2017 ora 10:00, la sediul primăriei Viișoara, localitatea Viișoara nr 589, tel 0264327601.
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
cerere de înscriere concurs
copia actului de identitate
copia documentului care atestă nivelul studiilor
cazierul judiciar
Adevverință medicală
curiculum vitae
Carnet de muncă sau adeverință de vechime
Biibliografie
Legea nr 215/20001, privind administrația publică locală republicată
Legea nr 53/2003 Codul Muncii republicat

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii