Primăria Câmpia Turzii caută soluții pentru a rezolva problema câinilor fără stăpân

Gestionarea câinilor fără stăpân reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă, actualmente, administraţia locală a municipiului Câmpia Turzii.

Înmulţirea tot mai acerbă a câinilor fără stăpân, concomitent cu tot mai desele semnale de alarmă trase de cetăţeni vis-a-vis de pericolul la care sunt expuşi din pricina patrupedelor obligă administraţia locală de la Câmpia Turzii să întreprindă toate eforturile necesare în vederea gestionării acestora şi, astfel, stopării fenomenului.

            În acest sens, s-a întocmit un Proiect de hotărâre care a fost supus dezbaterii publice, în temeiul dispoziţiilor art.7 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, perioadă în care au fost aduse amendamente din partea asociaţiilor şi fundaţiilor de protecţia animalelor, respectiv a cetăţenilor iubitori de animale.

            În aceeaşi perioadă cu întocmirea proiectului de hotărâre, a fost organizată o întâlnire pe tema gestionării câinilor fără stăpâni, la care au participat primari din judeţele Cluj, Mureş, Alba şi Sibiu, precum şi preşedintele Federaţiei Federaţiei Naţionale de Protecţia Animalelor şi Mediu.

            Scopul reuniunii a fost elaborarea unor măsuri, în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare,  care să garanteze succesul eforturilor depuse de către Primăria Municipiului Câmpia Turzii.

            Proiectul de hotărâre a fost aprobat ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 08.06.2017, privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului privind organizarea și funcţionarea acestuia, a Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare.

            S-a procedat la publicarea invitaţiei de participare în mod repetat (05.07.2017, 18.07.2017 şi 02.08.2017) pe site-ul www.e-licitaţie.ro, prin procedură simplificată, conform Legii nr. 100/2016 – privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în vederea concesionării serviciului către un operator specializat, nefiind depusă nici o ofertă.

            Ultima publicare a invitaţiei de participare a fost făcută în data de 17.08.2017, cu termen limită de depunere a ofertelor – 28.09.2017.

            În situaţia în care la finalul procedurii aflate în derulare, nu va fi desemnat niciun operator specializat, pentru asigurarea unui climat de siguranţă al cetăţenilor, Primăria Municipiului Câmpia Turzii ia în calcul construirea unui adăpost propriu, demers care este condiţionat în prealabil de indentificarea surselor de finanţare necesare, întrucât costurile pentru o astfel de investiţie (construire şi întreţinere) sunt foarte mari.

            „Gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Câmpia Turzii este o preocupare permanentă a administraţiei locale.Vă asigurăm că vom întreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea soluţiilor optime şi legale pentru rezolvarea acestei probleme.

            Totodată, vă asigurăm că toate sesizările depuse de cetăţenii urbei noastre, privind problema care o constituie câinii fără stăpâni sunt luate în considerare şi analizate cu maximă responsabilitate, motiv pentru care vom depune toate diligenţele posibile în vederea înlăturării acestui pericol social, pentru noi şi pentru copiii noştri.”, a declarat primarul municipiului Câmpia Turzii, Dorin Nicolae LOJIGAN.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii