Locuitorii localităților Mera, Suceagu și Rădaia vor avea apă potabilă

Primarul comunei Baciu, Ioan Mureșan, a anunțat că a fost eliberată autorizația de construcție în vederea demarării lucrărilor pentru introducerea apei potabile în satele Mera, Suceagu și Rădaia.

Astfel, va fi demarată faza a doua a acestui proiect, cea de racordare efectivă la rețeaua de apă potabilă a celor trei localități.

Un obiectiv important al comunei Baciu este alimentarea cu apă potabilă a localităților Suceagu, Mera, Rădaia.  În prezent în cadrul acestui proiect au fost realizate următoarele obiective: finalizarea conductei de apă pe o lungime de 12 km pe traseul Viște-Rădaia-Suceagu, construcția rezervorului de apă și a stației de clorinare de la Rădaia. În următoarea perioadă Primăria are în vedere racordarea la rețeaua de apă a consumatorilor casnici din localitățile Suceagu, Rădaia și Mera.

„Căile Ferate Române și-au dat avizul pentru etapa a doua de introducere a rețelei de apă potabilă în satele: Suceagu, Mera și Rădaia. Este etapa a II-a a proiectului și aceasta se află în răspunderea și finanțarea Companiei de Apă. Noi, Primăria Baciu ne-am onorat obligațiile și ne-am îndeplinit ce aveam de făcut, în prima etapă când am investit 550.000 de euro pentru a aduce apa din Viștea la Rădaia, prin conducta de 12 km. Ba, mai mult, am suplimentat efortul nostru investițional cu cei 1,3 km de conductă, prin care am adus apa de la Rădaia până în fața școlii din Suceag”. ”, potrivit primarului Mureșan

Potrivit reprezentanților Companiei de Apă urmează să fie demarată licitația pentru lucrările de construire, apoi vor începe lucrările ce urmează să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

Costurile totale ale acestui proiect sunt estimate la valoarea de 5.158.500 de lei și vor fi suportate din bugetul local al comunei Baciu

 Proiect pe fonduri europene de care va beneficia și comuna Baciu

Compania de Apă Someş S.A. a intensificat ritmul demersurilor întreprinse în perspectiva atragerii unei noi finanţări europene menite să contribuie la dezvoltarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare a judeţului.

În paralel, se continuă demersurile pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare, a hotărârilor consiliilor locale privind disponibilitatea terenurilor cât şi a documentaţiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare care vor compune acest proiect major de investiţii.

Principalii indicatori ai acestei noi etape de investiţii au în vedere alimentarea cu apă şi canalizare pentru marea majoritate a locuitorilor din aria urbană – străzile care aparţin domeniului public, alimentare cu apă pentru cât mai multe localităţi rurale şi canalizare pentru aglomerările rurale cu mai mult de 2.000 de locuitori, aceşti indicatori fiind dependenţi şi de raportul dintre valoarea investiţiei şi populaţia deservită.

„Scopul tuturor acestor demersuri pe care le întreprindem în vederea accesării celei de-a cincea finanţări majore de la Uniunea Europeană, în valoare de 350 de milioane de euro, îl reprezintă dorinţa noastră ca un număr cât mai mare de locuitori ai judeţelor Cluj şi Sălaj să beneficieze de o infrastructură de apă şi canalizare modernă, adaptată celor mai noi standarde în domeniu şi normativelor europene în vigoare”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Această nouă etapă de finanţare pentru extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă şi apă uzată din aria deservită de operatorul regional Compania de Apa Someş vine în continuarea investiţiilor în valoare de peste 330 milioane de euro, deja derulate în perioada 1997-2016, şi care au rolul de a asigura conformarea cu condiţionalităţile prevăzute în Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare, respectiv o creştere a calităţii apei şi a serviciilor, atenuarea riscurilor asupra sănătăţii cetăţenilor, scăderea costurilor de tratare a apei uzate, reducerea consumului şi a pierderilor din reţea, etc.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii