Câmpia Turzii: Obiectiv de investiţii ETAJARE IMOBIL “GRĂDINIŢA PINOCCHIO” ÎN VEDEREA INFIINŢĂRII UNEI CREŞE PENTRU COPII

Obiectiv de investiţii ETAJARE IMOBIL “GRĂDINIŢA PINOCCHIO” ÎN VEDEREA INFIINŢĂRII UNEI CREŞE PENTRU COPII

Amplasament- jud. Cluj, Câmpia Turzii, str. Retezatului nr.8

Titularul investiţiei  şi Beneficiarul investiţiei:
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Obiectivul investiţiei îl constitue dorinţa  MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII de a etaja imobilul în care funcţionează actualmente grădiniţa cu program prelungit Pinocchio, în vederea înfiinţării unei creşe la cererea cetăţenilor urbei, care au sesizat nevoia deschiderii unei creşe pentru copii, la ora actuală nefuncţionând nici o creşă în municipiul nostru.

Conform ultimei informări  a Serviciului Public  Local de Asistenţă Socială, la nivelul municipiului există un număr de  571 copii antepreşcolari (din informarea primită de la Direcţia de Evidenţă a Persoanei şi Administrarea Bazelor de Date Cluj).

Beneficiarii serviciilor oferite de creşă, sunt copii din categoria de vârstă 0-3 ani, ai căror părinţi sau susţinători legali desfăşoară o activitate lucrativă, urmează cursurile unor instituţii de învăţământ ori se află în alte situaţii ce nu le permit să stea cu copilul pe tot parcursul zilei.

Creşa reprezintă o necesitate pentru părinţi posibilitatea de a desfăşura o activitate remunerată ştiind că serviciile oferite copilului sunt specializate în raport cu vârsta.

Grădiniţa ,, Pinocchio” din Câmpia Turzii s-a înfiinţat în anul 1977, luna februarie şi s-a numit Grădiniţa cu program prelungit nr.8, până în anul 2007. Până la data de 1.08.1977 a funcţionat cu trei grupe program prelungit transferate de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 5.

Începând cu anul şcolar 1977-1978, grădiniţa a funcţionat cu 8 grupe de copii program prelungit cu efective mari (peste 30 copii / grupă). A fost construită de către Combinatul Metalurgic. Din anul 1978 a devenit centru bugetar şi ordonator de credite pentru toate grădiniţele din oraş. Dotarea grădiniţei s-a făcut cu sprijinul Consiliului local, a Combinatului şi din contribuţia părinţilor. Actualmente grădiniţa Pinocchio are o capacitate de 209 locuri. Deviza Grădiniţei “Pinocchio” este : ,,CALITATE ÎN SLUJBA COPIILOR”

Conform situaţiei existente, imobilul în studiu este alcătuit din corpuri distincte, separate între ele prin rosturi de tasare, astfel :
1.    Corp nr.1 – Corp Gradiniţă (didactic) cu regim de înălţime P+E, cu suprafaţa construită 586,95 mp şi cu suprafaţa desfăşurată 1173,90 mp, corp în care sunt amplasate sălile de grupe, grupurile sanitare, vestiarele copiilor şi încăperile adiminstrative (birouri,etc.)
2.    Corp nr.2 – Corp Servicii cu regim de înălţime P+E, cu suprafaţa construită 109,20 mp şi cu suprafaţa desfăşurată 218,40 mp, corp în care sunt amplasate bucătăria cu dependinţele necesare şi alte spaţii de depozitare şi de întreţinere (spălătorie,etc.)
3.    Corp nr.3 – Corp Tehnic cu regim de înălţime P, cu suprafaţa construită/desfaşurată 47,99 mp, corp în care sunt amplasate spaţiile de depozitare şi camera centralei termice.

Se doreste etajarea corpului grădiniţei şi cel al serviciilor din cadrul grădiniţei “PINOCCHIO” pentru crearea unei creşe cu 4 grupe de copii de 18 copii/grupă, la parterul instituţiei şi mutarea celor 4 grupe de grădiniţă existente acum la parter, la etajul 2 – nou creat. Etajul 2, nou creat va avea suprafaţa construită de 705 mp şi va fi executată pe structură uşoară metalică, astfel, nefiind necesară consolidarea fundaţiilor existene.

Pentru amenajarea creşei la parter s-a ţinut cont de posibilitatea introducerii a câte 18 paturi la fiecare grupă, poziţionate la cel puţin 1 m de pereţii exteriori. Zona de primire şi vestiar se păstrează în forma existentă, urmând să fie mobilată specific pentru copiii de creşă. S-a despărtit în două windfang-ul existent pentru a putea asigura accese separate şi independente atât gradiniţei cât şi creşei, fără a aduce mari modificări fluxurilor existente. Datorită transformării parterului din gradiniţă în creşă, se vor aduce modificări la grupurile sanitare.

Acestea vor fi dimensionate să corespundă normelor pentru creşe suplimentându-se numărul de lavoare şi alte echipamente necesare. Pentru a asigura masa copiiilor, cabinetul medical se va muta la etajul 2, se va deschide nişa montcharge-ului în care se va monta o instalaţie nouă (montarea unui nou montcharge = lift de alimente), care să permită coborârea mâncării de la bucătărie. Fosta zonă de cabinet se transformă astfel într-un oficiu care să asigure preluarea mâncării, spălarea vaselor murdare şi depozitarea veselei curate. Vestiarul angajaţilor a fost transformat în izolator, izolatorul  necesitând un spaţiu cu grup sanitar propriu, iar fostul vestiar beneficia de acest lucru. Spaţiile camerelor de grupă s-au împărţit în două, zona de dormitor şi zona de joacă.

Datorita schimbării regimului de înălţime din regim existent P+E1, în regim propus P+E1+E2, este necesară realizarea unei scări exterioare pentru evacuarea de urgenţă, scara care va fi executată până la etajul 2 – nou propus.

Ne propunem ca de fiecare dată să consultăm cetăţenii municipiului nostru, în ceea ce priveşte construirea obiectivelor de investiţii.

Vă informăm şi vă consultăm cu privire la : ETAJAREA IMOBILULUI “GRĂDINIŢA PINOCCHIO” ÎN VEDEREA INFIINŢĂRII UNEI CREŞE. Administraţia locală este interactivă, în sprijinul cetăţeanului.

Aşteptăm cu interes opiniile dumneavoastră pe site-ul www.campiaturzii.ro, sau pe facebook: Organizaţia Primăria Câmpia Turzii.

Serviciul Relaţii Publice

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii