Medic Cluj: „Să spui că nu există acest coronavirus e ca și cum ai nega existența cancerului"

Legea carantinei intră în vigoare astăzi. Cele mai importante prevederi: internarea, obligatorie doar pentru 48 de ore

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, numită și „Legea carantinei”, intră în vigoare marți, 21 iulie, și aduce mai multe modificări regimului în care epidemia de coronavirus va fi gestionată în România, scrie G4Media.

Printre cele mai importate modificări care le aduce această lege este faptul că, începând de astăzi, autoritățile, în speță Institutul Național de Sănătate Publică, sunt obligate să publice separat numărul testelor pentru cazurile noi și cel al retestărilor, la nivel național și pe județe.

De asemenea, legea prevede și faptul că internarea pacienților depistați cu COVID-19 poate fi impusă doar pentru 48 de ore, după care bolnavul poate părăsi spitalul. În plus, ordinele șefului Departamentului pentru Situații de Urgență și actele prin care se instituie măsurile din lege pot fi contestate în justiție de oricine se consideră vătămat într-un drept ori într-un interes legitim.

Legea proaspăt intrată în vigoare conține și un paragraf conform căruia carantinarea unei zone se decide atunci când procentul persoanelor infectate din respectiva zonă depășește pragul stabilit de Institutul Național de Sănătate Publică.

Șeful DSU, în prezent Raed Arafat, este cel care dă ordinul de carantinare a unei localități sau chiar județ, urmare a deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Doar în cazul în care se decide instituirea carantinei pentru două sau mai multe județe învecinate este necesară și validarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Mai multe prevederi importante ale noii legi:

  • Persoanele care sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu și persoanele care au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală infectocontagioasă vor intra în carantină la domiciliu sau într-un spațiu special amenajat de autorități.
  • Carantina pentru persoanele care sosesc în România se instituie prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Hotărârea CNSU este act administrativ și poate fi atacată.
  • Când o persoană refuză izolarea, medicul informează de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară sau într-o locație alternativă atașată acesteia. Decizia are caracter individual și se comunică de îndată persoanei în cauză. Dacă o persoană încalcă izolarea la domiciliu, direcția de sănătate publică poate decide izolarea acesteia într-un spital sau într-o unitate atașată acestuia.
  • Izolarea se instituie cu acordul persoanelor vizate, iar în lipsa acestuia, atunci când medicul constată riscul de transmitere a bolii, într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locație alternativă atașată unității sanitare, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore. Cel mai târziu la expirarea acestui termen, medicul
    recomandă prelungirea măsurii izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație alternativă atașată
    unității sanitare ori, după caz, la domiciliul persoanei sau la locația declarată de aceasta.
  • Institutul Național de Sănătate Publică, pe toată perioada situației de risc epidemiologic și biologic, pentru prevenirea introducerii și limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul național, are obligația de a comunica zilnic numărul cazurilor noi, numărul cazurilor retestate și numărul total de teste pentru cazurile noi și cazurile retestate, raportate separat, la nivel național și județean, inclusiv după criteriul domiciliului persoanei testate.
  • Toate actele administrative cu caracter normativ privind instituirea, modificarea sau încetarea măsurilor din lege pot fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim la instanța competentă, cu acțiune în anulare la instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 5 zile de la publicarea actului administrativ în Monitorul Oficial al României sau de la data luării la cunoștință a conținutului actului în cazul nepublicării acestuia. Instanța competentă să soluționeze acțiunea în anulare formulată împotriva actelor administrative este curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal, în a cărei rază teritorială se află sediul autorității emitente.

Textul integral al legii, aici.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii