Video : Dorel Pojar vrea să continue proiectele începute în comuna Jucu

Dorel PojarDorel Pojar, primarul comunei Jucu, este decis să continue printr-un nou mandat proiectele începute pentru bunăstarea locuitorilor comunei. În perioada când a fost primar al comunei, Dorel Pojar a reușit să asfalteze mare parte a drumurilor din comună, a introdus apă și gaz și canalizare, a modernizat școlile, a construit spații de joacă pentru copii, dar și un teren de fotbal.

”Am decis să candidez la funcția de primar al comunei Jucu pentru a face mai mult pentru această comună și pentru jucani.  Dacă în 2007 când am preluat funcția de primar comuna nu avea un dispensar,  nu avea școală nouă, eram chiriași în clădiri vechi,  în timpul mandatului am reușit să facem un dispensar modern și două școli, una pentru elevii claselor I-IV și una pentru clasele V-XII, dar și un program afterschool pentru copiii din Jucu.  Totodată am modernizat toate școlile de pa raz comunei Jucu, am introdus canalizare, apă, gaz, încălzire centrală. De asemenea, am redicat un centru cultural, George Barițiu. Tot pentru copii au făcut în fiecare localitate locuri de joacă moderne. Pe partea de infrastructură am asfaltat 13 kilometri de drumuri comunale cu bani de la bugetul local. În 2010 am început pe Ordonanța 7 am început canalizarea pe Jucul de Sus, Jucul de Mijloc, Juc Herghelie, proiect care sperăm să îl finalizăm în acest an.  Am alocat bani pentru culte și au fost finalizate două capele în Jucul de Sus i Jucul de Jos, iar acum suntem la stadiul de proiect pentru alte trei capele”, a declarat Dorel Pojar

O componentă importantă în mandatul domnului primar Păcurar, este reprezentată de investițiile în sport.

Am făcut un stadion nou la Jucu, iar acum urmează să construim un nou stadion în Jucu de Sus, Juc Arena ce va avea o capacitate de 4000 de locuri.

Primarul consideră că este un atuu că face parte din comunitate, oamenii îl cunosc, au încredere în el și apreciază proiectele derulate în comună.

”Am o relație apropiată cu locuitorii comunei, cu aceștia ma sfătuiesc adeseori. Încerc să le explic că nu se poate finaliza totul de azi pe mâine. Pentru unele lucrări este nevoie de un an, doi sau trei. Fiind un jucan, având familia din Jucu, toți suntem prieteni,ne ajutăm unul pe altul și incercăm să compensăm greșelile cu lucrurile bune”, a declarat primarul

În cazul obținerii unui nou mandat, primarul intenționează să accesez fonduri europene pentru introducerea canalizării și pentru realizare unui pod peste râul Someș.

”Planurile pentru un vitor mandat sunt continuarea asfaltărilor, după finalizarea acestora, toată comuna Jucu va avea drumuri asfaltate. Am depus un proiect pentru accesarea fondurilor europene în vederea construirii unui pod peste Someș și asfaltarea a 5 kilometri de drumuri comunale. De asemenea, dorim să depunem un proiect și pentru realizarea canalizării în localitatea Jucu de Sus.  În 2012 sloganul meu a fost Zis și făcut, adică am zis și am făcut, acum trebuie să continuăm ce am început”, a specificat Dorel Pojar

PROIECTE REALIZATE IN CEI 8 + 2 ANI DE PRIMAR SI IN CEI 2 ANI CA SI VICEPRIMAR:

 • Acordare facilităţi-subvenţii pentru pensionari şi elevi pentru transportul în comun
 • Acordarea suportului şi facilităţilor legale pentru firmele locate în parcul industrial tetarom iii

Jucu de Sus:

 • Asfaltare drumuri comunale în lungime de 8.5 km
 • Introducerea şi extinderea iluminatului public şi casnic
 • Construirea şi dotarea şcolii cu 12 săli de clasă, amenajarea curţii interioare şi împrejmuirea acesteia.
 • Construirea şi dotarea grădiniţei şi şcolii cu clasele 0-IV.
 • Modernizarea şi extinderea sediului Primăriei comunei
 • Construirea dispensarului medical uman
 • Modernizarea şi extinderea bibliotecii comunale, construirea scenei din parcul George Bariitiu pentru activităţi culturale, renovarea bustului “George Bariţiu” şi a monumentului eroilor
 • Introducerea canalizării în zona Duvana – lucrare finalizată în proporţie de 95%
 • Amenajarea spaţiilor din centrul localităţii, amenajarea locurilor de joacă pentru copii în locaţiile: Molitura, Pustă Repede, Parc Nokia, zona cimitir
 • Demararea lucrărilor la Arena Jucu -Jucu de sus
 • Alocări de fonduri de la buget pentru lăcaşurile de cult şi construirea celor 2 capele
 • Iigienizarea şi salubrizarea zonei Borca, terasarea şi plantarea terenului în vederea stabilizării solului
 • Atribuire locuri pentru construirea de locuinţe în baza legii 15/2003 în locaţiile Vadut, Deasupra Morii şi Pâraie
 • Realizarea parteneriatului cu Habitat pentru umanitate, prin concesionarea a 72.000 mp teren în vederea construirii de locuinţe sociale, în acest moment fiind în stadiu de atribuire un număr de 9 locuinţe

Jucu de Mijloc

 • Asfaltare drumuri comunale în lungime de 6.2 km
 • Realizarea bazei sportive din Jucu de Mijloc, mansardarea şi dotarea vestiarelor bazei sportive
 • Introducerea canalizării – lucrare finalizată în proporţie de 95 %
 • Amenajarea locurilor de joacă pentru copii în locaţiile: Pustă Lazăr, terenul de sport
 • Renovarea clădirii şcolii, înlocuirea geamurilor, introducerea apei potabile, realizarea grupului social şi a încălzirii centrale
 • Atribuire locuri pentru construirea de locuinţe în baza legii 15/2003 în zona Ratu Mic

Gadalin

 • Asfaltare drumuri comunale în lungime de 4,2 km
 • Renovarea şcolii, realizarea încălzirii centrale, alimentare cu apă şi amenajare grup social
 • Introducerea şi extinderea iluminatului public şi casnic
 • Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural
 • Amenajarea spaţiului din centrul localităţii şi a spaţiului de joacă pentru copii
 • Renovarea monumentului eroilor
 • Modernizarea bazei sportive, realizarea terenului de sport pentru tineri în centrul localităţii
 • Amenajarea şi pietruirea drumului de legătură între Gadalin şi Visea

Visea:

 • Asfaltare drumuri comunale în lungime de 1,7 km
 • Construirea scenei din centrul comunei pentru activităţi culturale
 • Amenajarea spaţiului din centrul localităţii şi a spaţiului de joacă pentru copii

Juc – Herghelie:

 • Implicare în soluţionarea spaţiului locativ de la Juc – Herghelie şi Duvana, prin trecerea respectivelor locuinţe în domeniul public al comunei Jucu în baza legii nr. 53/2009
 • Asfaltarea cailor de acces la blocurile de locuinţe
 • Realizarea hidroizolaţiei la acoperişul terasă a 3 blocuri de locuinţe şi împrejmuirea spaţiului adiacent acestora
 • Renovarea şcolii, realizarea încălzirii centrale, alimentare cu apă şi amenajare grup social
 • Amenajarea spaţiului de joacă pentru copii

PROIECTE PROPUSE IN VEDEREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI JUCU 2016-2020

 • Modernizarea şi extinderea drumurilor comunale – Asfaltarea drumurilor comunale în lungime de 19,5 km, fiind realizat proiectul tehnic
 • Accesarea de fonduri europene în vederea dezvoltării infrastructurii în comună (canalizare, casă de cultură: Jucu de Sus, cămin cultural: Jucu de Mijloc şi Vișea, înfiinţarea unui centru de informare turistică)
 • Finalizarea canalizării în localităţile Jucu de Mijloc — Jucu de Sus (Duvana) — Juc Herghelie şi realizarea racordurilor individuale la reţeaua de canalizare
 • Racordarea blocurilor de locuinţe din Juc — Herghelie şi a locuinţelor din zona KM 17 la reţeaua de canalizare
 • Introducerea canalizării în localităţile: Jucu de Sus, Gădălin şi Vișea
 • Extinderea reţelei de iluminat public şi realizarea iluminatului public în Jucu de Sus — Deasupra Morii şi pe drumul de legătură dintre Jucu de Sus şi Jucu de Mijloc
 • În urmă discuţiilor şi a implicării directe va fi realizat, în cursul anului 2016, iluminatul public pe DN 1C
 • Construirea unui pod peste Râul Someş între localităţile Jucu de Mijloc — Jucu de Sus — Molitura şi asfaltarea căilor de acces către pod — în cele două localităţi şi a altor străzi din comună în lungime de 5 km, printr-un proiect depus spre finanţare prin FEADR – submasura 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de baza la scară mică
 • Continuarea şi finalizarea lucrărilor la Arena Jucu
 • Construirea capelelor mortuare în locaţiile: Jucu de Mijloc, Gădălin, Visea şi Juc — Herghelie
 • Renovarea şi compartimentarea corpului B al Şcolii din Gădălin şi schimarea destinaţiei acestuia în locuinţe sociale
 • Construirea unei Săli multifuncţionale cu 500 locuri — în curtea şcolii noi din Jucu de Sus
 • Amenajarea şi sistematizarea centrulul localității Jucu de Sus, precum şi a centrelor din flecare localitate prin realizarea de rigole şi trotuare
 • Inființarea unei grădiniţe cu program prelungit (asigurându-se masă gratuită) la Juc – Herghelie în parteneriat cu SC ECOLOR SRL
 • Încheierea unui parteneriat cu firmele ROBERT BOSCH şi DE’ LONGHI în vederea înființării unui liceu cu profil lehnologic, prin transformarea Şcolii Gimnaziale —George Barițiu”, cu scopul calificării copiilor din comună şi nu numal pentru a putea activa că viitori angajați în cadrul celor 2 firme
 • Realizarea unul partenerlat în vederea inființăril unei case pentru seniori (pentru îngriJirea persoanelor vârstnice)
 • Amenajarea unui teren de sport sintetic în spaţiul adiacent cladirii telecentrului din Vișea şi finalizarea terenului de sport din Vișea
 • Susţinerea fermierilor din comună prin acordarea de consultanţă în vederea accesarli de fonduri europene
 • Continuarea subventionării transportului în comun pentru copii, elevi şi pensionari
 • Dotarea cu noi piese a locurilor de Joacă pentru copii şi înființarea unui nou loc de Joacă în Gădălin — Zona Morii
 • Reallzarea unul spațiu de agrement dotat cu aparatură sportivă şi pentru întreţinere în centrul comunei Jucu de Sus
 • Continuarea desfăşurării manifestărilor culturale din comună: << Zilele comunel >>, << Fiii salului Vișea >>, Ziua Recoltel — Gădălin >>

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii