Universitatea Tehnică Cluj-Napoca se reabilitează cu peste 18 milioane de lei

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a câștigat un proiect de ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale universitare – reabilitare și recompartimentare atelier școală”, în valoare de 18.136.397,52 lei.

Proiectul este finanțat prin programul POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale universitare – reabilitarea și recompartimentarea imobilului situat în Str. Calea Dorobanților, nr. 71-73, Cluj – Napoca.

Perioada de implementare a proiectului este de 58 luni, noua infrastructură va susține activitatea a peste 500 de studenți, în 4 amfiteatre, 2 săli de seminarii și 10 laboratoare. Proiectul se înscrie în acțiunile de îmbunătățire a infrastructurii educaționale în vederea creșterii calității învățământului universitar, peocupare pe care Universitatea Tehnică din Cluj-napoca o are în atenție în mod constant și susținut.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii