venituri anaf

Termenul limită de depunere a declaraţiilor fiscale devansat pe data de 21 decembrie 2016

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că, în conformitate cu prevederile art.155 din Codul de procedură fiscală, creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie 2016.

În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plată şi la declararea obligaţiilor fiscale, se recomandă contribuabililor utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor fiscale, iar pentru contribuabilii care nu deţin un certificat digital şi nu pot depune declaraţiile on-line, să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale.

Excepţie la declaraţiile informative: termenul limită de depunere a declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional – (formularul 394),   aferent lunii noiembrie este 30 decembrie 2016.

Important : Termenele de declarare/plată  pe tipuri de impozite şi taxe pot fi consultate de contribuabilii, accesând portalul www.anaf.ro , Domeniul -Asistenţă Contribuabili, Secţiunea -Despre impozite şi taxe, Opţiunea –Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2016.

Atragem atenţia că pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

*Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare  zi de întârziere .

*Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Printre modalităţile de plată  a obligaţiilor fiscale se numără următoarele:

– internet banking , virament  bancar, mandat  poştal, plata cu carduri bancare, numerar .

Programul de lucru cu publicul  este:

–  Luni, Marti, Joi, Vineri  între orele  8.30 – 16.30

 – Miercuri                        între orele  8.30 – 18.30.

Menţionăm că în zilele de luni 12.12.2016 şi marţi 13.12.2016 programul de lucru cu publicul este: 8.30  – 17.30.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii