La Cluj se practică munca la negru cu cetăţeni străini

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj a desfăşurat, în perioada 9-13 mai, controale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă în construcţii. Acţiunea a avut loc în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional.

Rezultatele controalelor efectuate în anii anteriori au evidenţiat faptul că domeniul construcţiilor reprezintă unul dintre domeniile prioritare pentru acţiunile ITM. În acest sector se constată fluctuaţia de personal, prestarea de activităţi cu muncitori necalificaţi, uneori în lipsa unor forme de angajare.

Obiectivele majore ale campaniilor desfăşurate sunt nu numai de identificare a angajatorilor care folosesc personal fără forme de angajare, ci mai ales conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor în privinţa importanţei respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă.

Inspectori de muncă şi jandarmii au efectuat controale la 50 de angajatori. În domeniul relaţiilor de muncă au fost sancţionaţi de 10 angajatori şi aplicate 12 sancţiuni contravenţionale din care trei pentru munca nedeclarată, de 70.000 de lei, fiind depistate 13 persoane care lucrau fără forme legale de angajare.

Au mai fost aplicate patru amenzi de 6.000 de lei pentru faptul că angajatorul nu a înmânat un exemplar din contractul individual de muncă  salariatului şi pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la  acordarea repausului săptămânal.

Deoarece la o societate au fost găsite şase persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă (infracţiune sancţionată cu închisoare de la 1 la la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de cinci persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual), toată documentaţia care a stat la baza celor constatate se va înainta organului de urmărire penală, urmând ca acesta să procedeze la cercetarea faptei sub aspectul săvârşirii infracţiunii.

„Ca observaţie faţă de anii precedenţi, s-a constatat faptul că unii angajatori, din cauza lipsei forţei de muncă calificate şi necalificate, apeleză la cetăţeni străini. Au fost semnalate şi cazuri de cetăţeni din afara Uniunii Europene care desfăşurau activitate fără a avea avize de muncă şi contracte individuale de muncă, prin urmare angajatorul acestora a fost sancţionat.

Prin acţiunile de control şi îndrumare ITM Cluj doreşte o monitorizare constantă a stării de fapt din domeniul de activitate al construcţiilor, domeniu controversat sub aspectul respectării prevederilor legale, încercându-se înlăturarea aspectelor negative ce derivă din aceasta”, observă inspectorul şef al ITM Cluj, Daniel Păcurariu.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost sancţionaţi 27 de angajatori, cu 106.000 de lei. Numărul sancţiunilor contravenţionale a fost de 36, din care opt amenzi, de 30.000 de lei.

Ele au fost aplicate pentru lipsa personalului desemnat şi instruit în vederea asigurării măsurilor de prim ajutor, lipsa personalului competent pentru verificarea echipamentelor de muncă înainte de utilizare, lipsa mijloacelor de protecţie colectivă pentru prevenirea căderii de la înălţime a lucrătorilor, neefectuarea examenului medical de medicina muncii anterior angajării şi periodic, necertificarea echipamentelor de muncă pentru efectuarea lucrărilor sub tensiune, nerealizarea evaluării de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii