Compania de Apă Arieş S.A anunţă începerea procedurii de selecţie pentru servicii de pază la obiectivele societăţii

Compania de Apă Arieş S.A anunţă începerea procedurii de selecţie pentru servicii de pază la obiectivele societăţii. Încheierea contractului de prestării servicii de pază se face prin atribuire directă cu respectarea principiilor prevăzute în art. 2 al O.U.G. nr. 34/2006 şi a procedurilor interne. Pentru încheierea contractului ofertele trebuie să cuprindă asigurarea pazei la urmatoarele obiective:

1. Uzina de Apă Turda – 720 ore.
2. Bazine de apa Cetatea Romană 1 -720 ore.
3. Bazine de apă Cetatea Romana 2 – 720 ore.
4. Bazin apa Fragărişte – 720 ore.
5. Staţia de tratare Bogata nr. 1- 720 ore.
6. Uzina de apa Moldoveneşti – 720 ore.
7. Uzina de apă Corneşti – 720 ore.
8. Uzina de apa Poiana – 720 ore.
9. Bazin Hasdate – 720 ore.
10. Uzina de apa Călarasi – 450 ore.
11. Sediu , Andrei Mureşan 22, Câmpia Turzii – 180 ore.
12. Sediu – str. Axente Sever, nr. 2, Turda – 180 ore x 2.
13. Statia de epurare, Campia Turzii – 720 ore x 2.
14. CT 15, str. Dr. I Ratiu, Turda, – 450 ore.
Ofertele vor cuprinde minim urmatoarele: tariful fără TVA pe oră, numarul de persoane alocate prestării serviciului, modul şi termenele de plată. Oferta trebuie să acopere prestarea serviciului pe o perioada de minim un an de zile, începand cu data de 01.08.2015.
Ofertele se pot depune in plic sigilat la sediul societăţii – Turda, str. Axente Sever, nr. 2, jud. Cluj – până la data 28.07.2015 orele 10:00.
Documentaţia poate fi vizualizată şi descărcată de aici
Şef Serviciul Logistica
Dorin Apahidean