Cluj-Napoca va avea acces la un program european de 1,4 miliarde de euro

Reşedinţele de judeţ din România vor putea depune, din a doua jumătate a lunii, cereri de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 pentru proiecte dedicate dezvoltării urbane durabile (axa 4).

Bugetul disponibil este de 1,38 miliarde euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la stat, adică 17,8% din fondurile POR, repartizate pe priorităţi de investiţii şi regiuni. Pentru această axă, atribuţia de selectare strategică a fişelor de proiect depuse spre finanţare este delegată autorităţilor urbane.

Vicepremierul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, a semnat 39 de acorduri de delegare. Aceasta presupune aplicarea de proceduri şi criterii de selecţie de către structurile municipiilor reşedinţă de judeţ care îndeplinesc rolul de autorităţi urbane, ultima etapă înainte de lansarea apelului pentru depunerea de proiecte prin POR.

Autorităţile urbane au un statut similar organismelor intermediare secundare.  Celor cărora le este delegată de către Autoritatea de Management a POR atribuţia de selecţie a proiectelor sunt reprezentate de o structură internă la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axei prioritare 4.

Aceste structuri sunt alcătuite din experţi tehnici din aparatul administrativ care vor identifica, în baza unei proceduri de prioritizare şi selecţie, proiectele ce vor fi finanţate. Autoritatea urbană va avea responsabilitatea selecţiei strategice a proiectelor (identificarea listei proiectelor prioritare), iar AMPOR va verifica proiectele ca eligibilitate şi respectare a condiţiilor de finanţare a programului.

Ministerul Dezvoltării Regionale dezbate acum eligibilitatea unor proiecte în curs de desfăşurare la nivelul primăriilor din reşedinţele de judeţ. Primăriei Cluj-Napoca i-ar reveni 45 de milioane de euro din suma alocată acestei axe, însă poate obţine mai mult dacă alte municipalităţi nu reuşesc să cheltuiască banii.

Axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, combină priorităţile de investiţii aferente obiectivelor tematice: economii cu emisii scăzute de carbon, protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei şi investiţiile in educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Cinci ghiduri pentru dezvoltarea urbană durabilă

Ministerul Dezvoltării Regionale, prin AMPOR, a lansat în consultare publică, până la 18 aprilie, cinci noi ghiduri privind sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Ghidurile privesc modul de accesare a fondurilor europene prin POR pentru proiecte menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a oraşelor.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii