Când trebuie să își depună firmele din Cluj raportările contabile

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca a informat contribuabilii despre termenele de depunere pentru situaƫiile financiare anuale și raportările contabile anuale.

2 martie:
depunerea declaraţiei de inactivitate de către entităţile care nu au desfăṣurat activitate de la constituire până la sfârṣitul exerciţiului financiar de raportare

30 martie:
depunerea raportărilor contabile anuale de către persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

29 aprilie:
depunerea situaţiilor financiare anuale de către societăţile cooperatiste, instituțiile publice, asociațiile ṣi celelalte persoane juridice cu ṣi fără scop patrimonial, care au obligaţia să organizeze ṣi conducă contabilitatea financiară

29 mai:
– depunerea situaţiilor financiare anuale de către societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul  în străinătate (inclusiv sediile permanente), cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state din Spațiul Economic European (SEE).
– depunerea raportarilor contabile anuale  de către  entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic ṣi  de  către subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state din SEE.

Situaţiile financiare / raportările contabile anuale se întocmesc cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe site-ul ANAF ṣi se pot fi depune astfel:
– în formă electronică, pe portalul e-guvernare.ro, având ataṣată o semnătură electronică extinsă
– la oficiile poṣtale, prin scrisori cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic
– la registratura unităţilor fiscale din subordinea DGRFP, în format hârtie şi electronic

În vederea desfăṣurării în conditii optime a procesului de depunere ṣi prelucrare, DDGRFP Cluj-Napoca a recomandat depunerea în formă electronică, pe portalul e-guvernare.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare