bucuresti fonduri europene

Bani europeni pe piaţa muncii clujene

Un nou proiect de formare profesională a marcat piaţa de muncă din judeţele Cluj şi Alba, acesta fiind implementat de Centrul de Excelenţă în Industrie SMART din Cluj Napoca, Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj şi Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Alba.

Proiectul, intitulat „ Nevoia învaţă pe om. Şomerul de azi, angajatul de mâine”, a avut ca obiectiv dezvolatarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii resurselor umane din regiunile Centru şi Nord-Vest.

Augustin Feneşan, preşedintele Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj precizează că grupul ţintă a fost de 220 de persoane. Demersul a inclus furnizarea de programe integrate de formare, consiliere şi mediere in scopul dezvoltării abilităţilor profesionale şi adaptării la cerinţele pieţii muncii, in vederea facilitării accesului la muncă.

La instruire au participat 198 de persoane, din care 14 şi-au gasit un loc de muncă. Valorea proiectului s-a ridicat la 3.359.035 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 3.291.854 lei.

Contribuţia solicitantului proiectului a fost de 67.180 de lei, cofinanţarea venind din partea Fondului Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

CM

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii