venituri anaf

În atenţia contribuabililor mari şi mijlocii din Regiunea Cluj-Napoca

„În baza următoarelor dispoziţii legale:

  • OPANAF nr. 3609 din 15.12.2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili ,
  • OPANAF nr. 3610 din 15.12.2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii,
  • OPANAF nr. 3675 din 22.12.2016 pentru aprobarea numărului de contribuabili mari şi mijlocii, a Listei marilor contribuabili şi a Listei contribuabililor mijlocii :

Informăm contribuabilii  că pe site-ul ANAF au fost publicate listele cuprinzând contribuabilii mari şi mijlocii care vor avea acest statut, conform criteriilor din actele normative de mai sus, începând cu 1 ianuarie 2017.

Listele contribuabililor mari şi mijlocii poate fi vizualizată pe site-ul: www.anaf.ro, secţiunea INFO PUBLICE, modulul 04 ”Informaţii privind agenţii economici”, submodulul 01  ”Listele contribuabililor mari şi mijlocii” – „Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili”, respectiv „Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice CLUJ-NAPOCA”.

 

Contribuabilii mari vor depune, începând cu 01.01.2017 declaraţiile (inclusiv cele aferente lunii decembrie 2016 cu scadenţa 25.01.2017) şi orice solicitare de eliberare de documente la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, iar plata obligaţiilor fiscale, începând cu aceeaşi dată, se va face la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

Contribuabili mijlocii vor depune, începând cu 01.01.2017 declaraţiile (inclusiv cele aferente lunii decembrie 2016 cu scadenţa 25.01.2017) şi orice solicitare de eliberare de documente la Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Cluj-Napoca,  iar plata obligatiilor fiscale, începând cu aceeaşi data, se va face la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca.

Menţionăm că Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, are sediul în municipiul Cluj Napoca, P-ţa Avram Iancu nr. 19, et. 1, cam. 138-150, cod poştal 400117.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

– telefon: 0264-592602 sau 0264-592603 interior 195

– e-mail: contrib.mijlocii.cj@anaf.ro.

De asemenea, datele de contact ale Directiei generale de administrare mari contribuabili se regăsesc pe site-ul: www.anaf.ro, secţiunea Structura Anaf.”

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii