Despre ziarul Cluj Manifest

Despre ziarul Cluj Manifest

Ziarul Cluj Manifest este o publicație de nişă, care acoperă întregul areal locativ al județului Cluj, prin urmare subiectele abordate sunt preponderent tematice, materializate în dezbateri, interviuri, anchete, reportaje, toate axate pe probleme de actualitate. De asemenea, menționam faptul că în abordarea subiectelor – în special a celor de natură politică – întreg corpul redacțional adoptă poziția neutralității, prioritar fiind aspectul deontologic, de informare onestă, documentată, realistă a subiectelor abordate.

Subiectele vizeaza aspecte instituționale, economice, politice si sociale, prioritățile imediate ale cetățeanului, promovarea componentei educaționale, protejarea elementului cultural de valoare.

Ziarul Cluj Manifest operează atât in mediul urban cât şi in cel rural din judeţul Cluj.

Cluj Manifest este mai mult decât un ziar. Este o stare de spirit!