raducu

De curând tânărul doctorand Răducu Rușeț a publicat cartea intitulată Septimiu Albini- Societatea Transilvania. Amintiri De La Tribuna Veche. Scrieri Politice. Această lucrare cuprinde activitatea politico- culturală și memorialistică a lui Septimiu Albini. Prezenta cercetare apărută la Presa Universitară Clujeană cuprinde memoriile personale ale viitorului redactor ardelean. Fiind cunoscute în mediul universitar clujean preocupările sale despre activitatea viitorului memorandist, autorul lucrării a reușit să ofere celor interesați de subiect încă o contribuție istoriografică despre mișcarea tribunistă.

Răducu Rușeț este student al Universității Babeș Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie din Cluj- Napoca, promoția 2008 – 2011, cu o teză  de licență despre activitatea politico- culturală a lui Septimiu Albini și gruparea tribunistă de la Sibiu. A urmat Masteratul de Istoria și Socio- Antropologia Epocii Moderne, în cadrul aceleiași facultăți, în perioada 2011- 2013, abordând o temă de istoria presei, intitulată: Comitete de redacție și politici editoriale în presa românească din Transilvania în perioada 1838- 1884. A absolvit masteratul ca șef de promoție.În prezent este doctorand la Facultatea de Istorie și Filosofie, în cadrul Școlii Doctorale Istorie. Civilizație. Cultură, având ca domenii de interes: istoria modernă a Transilvaniei, mișcarea de emancipare a românilor din Transilvania, istoria presei, memorialistica mișcării tribuniste etc.

Răducu Rușeț este autor al mai multor studii și lucrări de specialitate prezentate la diverse conferințe, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane etc. A participat la numeroase conferințe și sesiuni de comunicări științifice, printre care putem aminti: Sesiunea Națională a Cercurilor Științifice Studențești de Istorie, Studii de Securitate și Relații Internaționale, Cluj- Napoca, 2011; Sesiunea Națională a Cercurilor Științifice Studențești: Arheologie, Istorie, Muzeologie, Istoria Artei, Alba-Iulia, 2011; Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești: Știință, Istorie, Civilizație, Oradea, 2012; Conferința Națională O filă de istorie: om, societate, cultură, (secolele XVII- XXI), Cluj- Napoca, 2012; Conferința Națională a Studenților și Doctoranzilor: Istorie, Arheologie, Muzeologie, Alba- Iulia, 2012; Conferința Națională Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri și de azi, Cluj- Napoca, 2013; Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice: 95 de ani de la Marea Unire, Arad, 2013.

Autor al mai multor studii, printre care putem aminti.: un articol publicat în colaborare cu Vlad Popovici: File de Memorialistică: Septimiu Albini. Amintiri de la Tribuna Veche (1886), în Chronos, Anul VIII, nr 2(15), Iași, 2010; Articole de autor: Societatea Transilvania – factor determinant în formarea intelectualității ardelene, lucrare susținută la Conferința Națională O filă de istorie: om, societate, cultură (secolele XVII- XXI), Cluj- Napoca,  2012, studiu publicat în volumul colectiv al conferinței; Activitatea politică- culturală a lui Septimiu Albini, în volumul colectiv: 95 de ani de la Marea Unire. Administrație Românească Arădeană. Studii și Comunicări din Banat- Crișana, Arad, 2013.   

Lucrarea de față, prin repunerea în circuitul ştiinţific a unor texte în mare parte inedite, dorește să evidenţieze personalitatea memorandistului transilvănean, în spiritul a ceea ceIlie Moise numea ,,Un scriitor uitat, Septimiu Albini”. Ea este rodul mai multor ani de cercetare şi editare, dintre care trei în cadrul studiilor de la nivel licență la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, iar ultimul în cadrul Masteratului de Istoria și Socio-Antropologia Epocii Moderne, la aceeaşi universitate

Subiectul a fost deschis în urma identificării manuscriselor aparţinând lui S. Albini în cadrul Arhivei Bibliotecii Mitropoliei din Sibiu, Fond Ioan Lupaș. Aceste documente au o tematică variată, surprinzând modalitatea prin care Albini ajunge redactor la „Tribuna”, orientarea sa politică ulterioară, dar și apropierea de societatea culturală de la București, „Transilvania”. Mare parte din texte nu au fost niciodată publicate integral, o datorie de care ne achităm acum, în speranţa că informaţiile pe care le cuprind se vor dovedi utile şi altor istorici și colegi.

Sperăm că lucrarea va servi drept instrument de lucru pentru cei interesați de subiect, dar în același timp dorim, ca acest demers istoric, să servească și altor colegi cu domenii de interes asemănătoare, care, în preocupările lor, s-au apropiat mai mult sau mai puțin de studierea elitei ardelene din secolul al XIX-lea.

Materialul arhivistic, care reprezintă un set de scrieri omagial-politice și literare este structurat tematic, în mai multe episoade secvențiale, după cum urmează: 1) Societatea Transilvania, 2) Amintiri de la Tribuna veche de S. Albini, 3) Legea naționalităților și regimul electoral în Ungaria-note de lectură, 4) Regimul electoral în Ungaria, 5) Partidul Național Român și Partidele Maghiare, 6) Românii din Transilvania şi din Regat – colaborare, 7) Politica Românilor din Ungaria, 8) Ungar și Maghiar.

Cartea se găsește la Librăria Universității, UBB, pe Napoca Nr. 11.