Potrivit Clujtoday.ro, Adrian Ivan unul din cei mai cunoscuți profesori universitari ai Universității Babeș Bolyai, conducătorul Departamentului de Relații Internaționale și Istorie Contemporană al Facultății de Istorie- Filosofie, propune înființarea unui Registru Național al Cadrelor Didactice din Învățământul Superior. Adrian Ivan este de părere că un astfel registru ar arăta clar care sunt resursele umane pe care se pot baza universitățile românești, precum și care este activitatea didactică și de cercetare a fiecărei persoane în parte.Profesorul Adrian Ivan este de părere că acest registru ar trebui să fie ținut de Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului Superior (ARACIS). El a adăugat că un astfel de registru ar contribui și la o evaluare corectă a universităților din România și ar încuraja învățământul superior de calitate.

Adrian Ivan a condus până acum Comisia de Științe Sociale, Politice și ale Comunicării din cadrul ARACIS. El a fost vreme de șapte ani profesor la Universitatea din Trieste și a absolvit un curs universitar de studii europene la Geneva.