Primăria Municipiului Câmpia Turzii închiriază pășuni

By | Published | Niciun comentariu

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de negociere directă pentru închirierea păşunilor Urca şi Sâcrai-Brazi.

Pot participa la licitaţie membrii colectivităţii locale, persoane fizice sau juridice, proprietari de animale înregistrate în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor) care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 52 din 24.03.2016 şi care fac dovada că au depus:
– copia actului de identitate;
– dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, în cuantum de 10 % din preţul de pornire a licitaţiei pentru suprafaţa de păşune;
– adeverinţă eliberată registrul agricol privind evidenţa animalelor pe specie/categorie de animale înregistrate înregistrul agricol în proprietatea crescătorilor de animale
– persoane fizice sau juridice cu domiciliul în municipiul Câmpia Turzii;
– document care atestă că animalele pentru care solicită suprafeţe de păşune sunt înscrise în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor).

Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până la data de 05.05.2016, ora 12.00.

Procedura de negociere directă se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, la data de 06.05.2016, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii,telefon 0264/368002, Compartimentul Registrul Agricol, interior 133.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *