Primăria Municipiului Câmpia Turzii – anunț de închiriere

By | Published | Niciun comentariu

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor nr. 10 şi nr. 11 în suprafaţă cumulată de 17,47 mp din incinta imobilului situat în Piaţa Unirii nr. 22A, în vederea utilizării acestora cu destianţia de birouri.

Pot participa la licitaţie persoanele fizice, persoane juridice, asociaţiile familiale, persoanele fizice autorizate, comercianţi persoane fizice, asociaţii familiale şi organizaţiile neguvernamentale care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 78 din 21.04.2016 şi care fac dovada că au depus:
a) garanţia de participare la licitaţie în sumă de 147 lei;
b) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitaţie, dacă este cazul;
c) pentru societăţi comerciale:
– copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comeţului;
– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată;
– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;
– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;
d) pentru comercianţi persoane fizice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi organizaţiile neguvernamentale:
– copie de pe actul de identitate;
– copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;
– dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale la bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;
– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată;
e) pentru persoane fizice:
– copie de pe actul de identitate;
– dovada privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de serviciul de taxe şi impozite cu cel mult 30 de zile înainte de data licitaţiei, în original sau copie legalizată

Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până la data de 23.05.2016, ora 12.00.

Licitaţia se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, la data de 24.05.2016, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului, telefon 0264/368002, interior 147.
PRIMAR                                                                                                                        ŞEF SERVICIU E.G.P.
Radu Ioan HANGA                                                                                                        Corina Laura GHINEA

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *