Primăria Câmpia Turzii: Măsuri simplificate pentru APIA

By | Published | Niciun comentariu

În urma consultărilor, Ministrul Agriculturii Achim Irimescu a semnat în 22.02.2016, Ordinul pentru modificarea şi complectarea Ordinului MADR nr. 619/2015 pentru simplificarea procedurilor cu privire la formularul unic de plată, se va publica în Monitorul Oficial al României Ordinul 620 care conţine formularul cererii unice de plată.

Fermierii vor putea, începând cu 1 Martie 2016 să depună cererile unice de plată conform prevederilor precizate în actele normative în vigoare, respectiv 1 martie- 15 mai 2016, fără penalităţi.
Măsurile de simplificare din Ordinul 619/2015 cuprinde următroarele:
Simplificarea dovezii utilizării terenului, este suficientă o adeverinţă de la primărie conform registrului agricol, contracte de închiriere/ arendare încheiat între fermieri şi UAT/ ADS.

Nu se mai solicită:
Copie filă Registru Agricol
Declaraţie pe proprie răspundere a fermierului privind motivul lipsei acestui document.
Tabelul centralizator cu contractele.

Ca urmare s-a introdus menţiunea inscrierii suprafeţelor rezultate din însumarea suprafeţelor.

Plata impozitelor şi taxelor locale a fost exclusa ca şi condiţie obligatorie la eliberarea adeverinţelor.
Cererile unice de plată vor fi supuse controalelor încrucişate preliminare.

Pentru sprijinul cuplat la cultura de cânepă pentru ulei şi se elimină obligativitatea incheierii de contracte cu unităţiile de procesare autorizate.

S-a eliminat adeverinţa medicului veterinar de liberă practică împutercicit cu menţiunea acţiunilor prevăzute, sunt efectuate la zi- legate de termenul de depunere a cererii unice de plată.

Sunt noi reguli privind desfinţarea culturilor secundare, încorporate în sol, fiind înlocuită cu distrugerea mecanică, termen mai larg, prelungindu-se cu termenul de la 31 martie până la 31 aprilie, cu condiţia notificării Centrului Judeţean APIA.

Toate aceste măsuri stimulative pentru fermieri vor trebui să ducă la simplificarea depunerii cererilor.

În opinia Asociaţiei Pazia aceste măsuri sunt bine venite şi trebuie cât mai repede aduse pentru informarea producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale.

Consiliul Director PAZIA
Preşedinte Ioan Hârceagă

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *