Precizări ale Primăriei Câmpia Turzii referitoare la tariful apei potabile

DOMNUL VICEPRIMAR DEZINFORMEAZA

Domnul viceprimar Lojigan Dorin Nicolae, care a redat in mod trunchiat art.44 din Legea nr.215/2001,  ar trebui sa stie cel putin urmatoarele aspecte legale:
1. Consiliul local poate fi convocat oricand in sedinta extraordinara, la initiativa a 1/3 din consilierii in functie, caz in care rapoartele la care fac trimitere semnatarii comunicatului, nu mai sunt necesare.

Texte de lege:
Art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 “Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4).”

Art. 39 alin.2 si 4 din Legea nr.215/2001” (2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.
(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.”.

2. Cel care aproba ordinea de zi a sedintei  este consiliul local,  cel care poate suplimenta ordinea de zi este tot consiliul local si daca rapoartele prevazute de art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 nu  sunt intocmite in 30 de zile de la inregistrare, acestea sunt considerate implicit favorabile, ceea ce inseamna ca oricand , dupa trecerea celor 30 de zile, consilierii PNL puteau pune in dezbaterea consiliului local proiectul respectiv.

Texte de lege:
Art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001: “(6) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.”

Art.43 alin.1 din Legea nr.215/2001: “(1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local (…) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi.”
Art.44 alin.2 din Legea nr.215/2001: “(2) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se consideră implicit favorabile.”

PRIMAR,                                                      SECRETAR,
Radu Ioan HANGA                                       Nicolae STEFAN

Latest articles

Related articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.