Dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, o prioritate

proiect

Contractul de asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii în perioada 2014-2020, a fost semnat la data de 09.10.2014 cu firma Romair Consulting SRL, fiind o continuare a lucrărilor din perioada 2007-2013. Proiectul răspunde obiectivelor principale ale Axei Prioritare 1A a POS Mediu “Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura din sectorul apă/apă uzată aferente urmatoarei perioade de programare financiară”.

Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea unei aplicații de finanțare, inclusiv documente suport, care să permita continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, în vederea atingerii tințelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Progresul fizic al contractului este de 75% iar obiectivele specifice ale Asistenței Tehnice sunt: Pregătirea unei aplicații de finanțare, inclusiv a documentelor suport, în strânsă corelare cu Master Planul revizuit; Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus (tehnică, economică, financiară, protecția mediului, luarea în considerare a impactului proiectului asupra schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, etc.); Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de: servicii, lucrări și furnizare echipamente, cu respectarea Cererii de Finanțare și a studiului de fezabilitate aprobate; Organizarea a cel putin două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire; Asigurarea sprijinului pentru Beneficiar pe parcursul derulării licitațiilor pentru contractele de servicii, contractele de furnizare, servicii și lucrări pentru care s-au pregătit documentații de atribuire; Asigurarea asistenţei din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995; Realizarea unui plan de implementare realist pentru investițiile propuse.

Prin intermediul acestui proiect se contribuie la realizarea obiectivului principal al POS Mediu prin asigurarea unei calități ridicate ale aplicației de finanțare și a proiectului în sine, care va duce la dezvoltarea unei infrastructuri de mediu la standardele europene în vederea unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranța și utilizare eficientă a resurselor naturale

Contact: Compania de Apă Arieş SA Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: office@caaries.ro/http://www.caaries.ro
Project manager: Bogdan Bobic

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii