Dezbatere publică pentru achizițiile publice din județul Cluj

Consiliul Judeţean Cluj anunţă lansarea în dezbatere publică a Regulamentului privind aplicarea normelor procedurale interne pentru realizarea achiziţiilor directe de bunuri, lucrări şi servicii din cadrul forului administrativ judeţean.

Documentul conţine cerinţe şi exigenţe exprese referitoare la achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări în cadrul instituţiei, creându-se astfel premisele instituirii unui cadru juridic optim în domeniu. Acest fapt va permite aplicarea eficientă şi responsabilă a tuturor principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, respectiv cel al transparenţei, al eficienţei utilizării fondurilor publice, al asumării răspunderii, al nediscriminării şi tratamentului egal etc.

Având în vedere aceste considerente precum şi caracterul activităţii desfăşurate de către Consiliul Județean Cluj, acest Regulament iniţiat de vicepreşedinţii Vakar Istvan şi Horaţiu Cătărig şi supus dezbaterii publice stabileşte, în mod explicit, maniera în care se vor organiza şi realiza toate achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru acele situaţii în care valoarea estimată a acestora nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro, exclusiv TVA, pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro, exclusiv TVA, pentru fiecare achiziţie de lucrări.

„Lansarea în dezbatere a acestui regulament reprezintă un mare pas înainte pe care îl face actuala conducere a instituţiei, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, din ce cunoaştem noi, la ora actuală, suntem primul şi singurul consiliu judeţean din România care a promovat un asemenea regulament şi care urmează să fie adoptat de deliberativul judeţean după analizarea eventualelor observaţii pe care le vom primi. În opinia noastră, instituirea cestui set complet de norme şi proceduri în domeniul achiziţiilor ne transformă într-un exemplu de bună-practică ce va putea fi preluat ulterior şi de alte autorităţi publice din ţară. În acelaşi timp, ne bucură faptul că în acest fel vom reuşi să punem ordine în gestionarea fondurilor publice şi să asigurăm transparenţa necesară astfel încât să nu mai planeze asupra instituţiei niciun fel de suspiciune privind posibile acte de fraudă şi corupţie. Achiziţiile publice reprezintă una dintre activităţile cele mai sensibile care se derulează la nivelul administraţiei publice iar modul de cheltuire a banului public impune anumite exigenţe”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte, Vakar Istvan.

Prin adoptarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Judeţean Cluj se creează premisele necesare în vederea eliminării elementelor de natură subiectivă care ar putea influenţa deciziile şi a tratamentului preferenţial care ar putea fi acordat unor operatori economici. De asemenea, se va asigura o mult mai bună vizibilitate a regulilor, oportunităţilor, procedurilor şi a rezultatelor, putând fi astfel obţinute cele mai bune valori (ca preţ) din perspectiva fondurilor publice, considerate mai mereu ca fiind insuficiente în raport cu necesităţile. Nu în ultimul rând, vor putea fi reduse, chiar eliminate, erorile care pot apărea pe parcursul desfăşurării procesului de achiziţie publică.

„Contextul juridic pentru implementarea acestui regulament a fost creat încă din luna iulie a acestui an, când am iniţiat şi adoptat hotărârea de consiliu județean cu numărul 209, referitoare la necesitatea stabilirii unor reguli interne privind achiziţiile publice directe. Marele merit al acestei iniţiative, în opinia mea, se referă la faptul că am reuşit să ne demonstrăm buna credinţă şi intenţia de a proteja banul public, introducând, din proprie iniţiativă, o serie de proceduri stricte într-o situaţie în care legea nu ne obliga, adică sub un anumit plafon valoric. Am apreciat ca fiind de datoria noastră să instituim norme exprese în acest domeniu, care să asigure un cadru bazat pe încredere, corectitudine, imparţialitate şi care să contribuie, deopotrivă, la deschiderea şi dezvoltarea pieţei de achiziţii publice în judeţul Cluj”, a precizat domnul Horaţiu Cătărig, consilier judeţean cu atribuţii de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj.

Documentul, care poate fi consultat în format electronic pe pagina de web a Consiliului Judeţean – www.cjcluj.ro, secţiunea Proiecte hotărâri CJ.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii