Convocator al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A.

În temeiul art. 110, art. 111 şi art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, şi al art. 13.1. din Statutul societăţii, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC COMPANIA DE APĂ ARIEŞ SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 25.05.2015, ora 12:00  care va avea loc în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2.

Pe ordinea de zi a şedintei Adunării generale ordinare sunt înscrise spre dezbatere şi supunere la vot următoarele subiecte:
I. Aprobarea raportului Auditorului.
II. Aprobarea raportului administratorului.
III. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2014.
IV. Aprobarea BVC aferent anului 2015.
V. Aprobarea repartizării profitului.
VI. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie si a directorului general.
VII. Numirea unui administrator pe locul ramas vacant în urma demisiei unui membru al consiliului de
administratie.
VIII. Diverse.

În cazul în care în data de 25.05.2015 nu se întrunesc condiţiile de validitate prevăzute de  Actul
constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şedinta Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 26.05.2015, ordinea de zi,
ora şi locul de desfăşurare a acesteia rămânând cele sus-menţionate.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi
puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii.

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal, în baza unui mandat special (Hotarâre de Consiliu Local) prin care sunt împuternicite să reprezinte actionarul in cadrul sedintei AGA.

În conformitate cu prevederile legale, reprezentantii actionarilor pot sa îşi exercite dreptul de vot şi prin corespondență.  Primarii si viceprimarii unitatilor administrativ-teritoriale, membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu ii pot reprezenta pe acţionari.

Presedinte al Consiliului de Administratie, Petre Pop

Latest articles

Related articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.