Compania de Apă Arieș: Anunţ public decizia etapei de încadrare fără EIM

Compania de Apă ARIEŞ SA Turda, titular al proiectului „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea
capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda„ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluării
impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  şi continuarea
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Investiţii şi dotări pentru
îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda, propus a fi amplasat în Câmpia Turzii, str. Tudor Vladimirescu Fn, judetul Cluj şi comuna Mihai Viteazu, sat Corneşti, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni, între orele 9.00-16.30 şi marţi – joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00, precum şi la urmatoarea adresă de internet office@apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ .

DIRECTOR GENERAL
Cristian Octavian Matei

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii