Câmpia Turzii: Primăria organizează licitaţie publică pentru închirierea mai multor terenuri

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează procedura de licitaţie publică pentru închirierea a două trupuri de păşune, un lot în suprafaţă de 45 ha şi un lot în suprafaţă de 38 ha, situate în păşunea din localitatea Urca, jud. Cluj.

La licitaţie pot participa persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile stabilite în caietul de sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 50 din 17.04.2014 şi care fac dovada că au depus:
– copia actului de identitate;
– dovada achitării garanţiei de participare (50 lei);
– dovada achitării caietului de sarcini (10 lei);
– adeverinţa eliberată de registrul agricol privind evidenţa animalelor pe specie/ categorie de animale înregistrate în RA în proprietatea crescătorului de animale – persoane fizice sau juridice cu domiciliul în municipiul Câmpia Turzii;
– certificat fiscal eliberat de către Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului, din care să reiasă că nu figurează cu debite la bugetul local;
– documentul care atestă că animalele pentru care solicită suprafeţe de păşune sunt înscrise în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor).

Actele se depun la Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Birou Relaţii Publice, Registratură – camera 22, până la data de 03.06.2015, ora 12.00.

Licitaţia se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, la data de 04.06.2014, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii,  Serviciul Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului, telefon 0264/368002, interior 147.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii