Câmpia Turzii / Documente pentru întăbularea terenurilor agricole

Persoanele care doresc să întăbuleze terenuri agricole trebuie să depună la Registratura Primăriei Municipiului Câmpia Turzii o cerere însoțită de copia Titlului de proprietate și o taxă în valoare de 27 lei pe care o achită la sediul Impozite și Taxe Locale.

Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei eliberează copia hărții de punere în posesie și dimensiunile parcelei respective întocmite, conform Legii 18/1991 cu modificările și completările ulterioare cu semnare, conform cu originalul și avizate de către domnul primar.

Cu aceste documente, persoana în cauză, se adresează unui topograf autorizat, pentru întocmirea unui plan de încadrare în tarla, cu respectarea amplasamentului și dimensiunilor eliberate de Primărie.

După întocmirea planului de încadrarare în tarla se depune la Registratura Primăriei o nouă cerere însoțită de o taxă de 2 lei, în vederea avizării planului de încadrare în tarla, atât pe suport de hârtie, cât și pe CD, conform cerințelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism verifică și semnează pentru conformitatea măsurătorilor, după care le înaintează domnului Primar spre avizare.

În cazul în care există neconformitate între măsurători, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism, întocmește un referat, specificând problemele constatate, înștiințând topograful sau persoana în cauză, despre cele constatate.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii