ANIF Cluj a câștigat litigiul privind terenul stației de pompare situat în comuna Moldovenești

066

Directorul general al ANIF Cluj, Iulia Ana Balog, este mai aproape ca niciodată de realizarea investiției pentru reamenajarea celui mai mare sistem de irigații din Transilvania. Mereu implicată în activitatea agenției , datorită unui management eficient și punctual  pe care îl aplică de fiecare dată în problemele agenției pe care o conduce, a reușit să înlăture una din cauzele care faceau mai dificilă alocarea fondurilor necesare pentru refacerea sistemului de irigații; și anume, litigiul existent între ANIF și o terță persoană care revendică o parte din terenul pe care se afla Stația de pompare.

Amenajarea de irigaţii Mihai Viteazu Cod 148-2 în suprafaţă de 5720 ha se află în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare Filiala de îmbunătăţiri funciare Cluj potrivit prevederilor O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare aprobată cu modificări prin Legea nr. 199/2012 şi a H.G. nr.1223/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.

În cadrul acestei amenajări sunt edificate construcţii hidrotehnice (staţie de pompare de bază, priză emisar, canal de aducţiune, canal colector, etc.) în perioada 1973 – 1975 de către antecesorii noştri şi aflate la data prezentei în stare de conservare ca urmare a lipsei solicitărilor de apă pentru irigaţii din partea beneficiarilor locali.

Terenul aferent acestor construcţii face obiectul unor litigii cu numitul Popa Octavian, domiciliat în Cluj Napoca, proprietar tabular a unui teren de 6755 mp situat administrativ în comuna Moldoveneşti, judeţul Cluj şi dobândit în proprietate în temeiul Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

În cursul anului 2011 numitul Popa Octavian a promovat, la rândul său, o acţiune în revendicare imobiliară solicitând evacuarea noastră de pe acest teren, susţinând că din suprafaţa pe care o deţine ca urmare a retrocedării, o suprafaţă de 1550 mp ar fi ocupată abuziv de construcţiile hidrotehnice menţionate.

Precizez că faţă de situaţia litigioasă ivită Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Filiala de îmbunătăţiri funciare Cluj prin antecesoarea Sucursala Teritorială Tisa – Someş a promovat şi susţinut un număr de 2(două) acţiuni în instanţă având ca obiect rectificare carte funciară şi fond funciar, pornind de la considerentul că acest teren a fost restituit ilegal prin dispoziţia primarului Comunei Moldoveneşti.

Astfel, pe rolul instanţelor de judecată (Judecătoria Turda) începând cu anul 2011 există un număr de 5(cinci) dosare aflate în diverse stadii de soluţionare, după cum urmează:

1) Dosar nr. 2431/328/2011, având ca obiect revendicare imobiliară, aflat pe rolul Judecătoriei Turda, suspendat la data de 10.10.2011 în temeiul art.244, alin.1), pct.1 Cpc în care reclamantul este numitul Popa Octavian.

2) Dosar nr.2433/328/2011, având ca obiect rectificare carte funciară, aflat pe rolul Judecătoriei Turda, suspendat la data de 07.11.2011 în temeiul art.244, alin.1), pct.1 Cpc în care reclamantul este ANIF Cluj.

3) Dosar nr. 3561/328/2011, având ca obiect fond funciar, fost pe rolul Judecătoriei Turda, soluţionat la data de 19.03.2013 prin constatarea perimării invocate de pârâtul Popa Octavian. Precizez că din acest dosar s-a disjuns petitul privind anularea parţială a Dispoziţiei Primarului Comunei Moldoveneşti nr. 2689/27.11.2007 emisă în temeiul Legii nr.10/2001, republicată, privitoare la CF 2072 Moldoveneşti cu nr.topo 1159 în suprafaţă de 1550 mp din totalul de 6755 mp şi formarea Dosarului nr.6688/328/2011 în care în urma recurării sentinţei (la Curtea de Apel Cluj) pronunţate de Judecătoria Turda ca instanţă de fond, s-a dispus casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, formându-se Dosarul nr. 679/328/2013.

4) Dosar nr. 6688/328/2011, având ca obiect anulare act, disjuns din Dosarul nr. 3561/328/2011, fost pe rolul Judecătoriei Turda şi a Curţii de Apel Cluj, soluţionat prin admiterea recursului promovat de ANIF Cluj şi casarea cu trimitere spre rejudecare.

5) Dosar nr. 679/328/2013, având ca obiect anulare act rejudecare Dosar nr. 6688/328/2011, fost pe rolul Judecătoriei Turda, soluţionat la data de 30.12.2013 prin admiterea acţiunii civile formulate în contradictoriu cu pârâţii Popa Octavian şi Primarul Comunei Moldoveneşti şi anularea parţială a Dispoziţiei nr. 2689/27.11.2007 emisă de către Primarul Comunei Moldoveneşti cu privire la suprafaţa de 1550 mp. Această hotărâre nu este definitivă, iar la data prezentei nu a fost motivată şi comunicată pentru exercitarea căilor de atac.

În acest ultim dosar, de a cărui soluţie definitivă depind în mare măsură şi soluţiile care se vor pronunţa în dosarele suspendate amintite mai sus, s-a efectuat o expertiză tehnică judiciară,  s-au depus note de şedinţă şi concluzii scrise, iar în cele din urmă, după trei amânări consecutive ale pronunţării, instanţa şi-a format convingerea că acel teren aparţine domeniului public al statului român, fiind afectat de lucrări de îmbunătăţiri funciare ce fac parte din domeniul public al statului, şi în consecinţă a pronunţat o soluţie favorabilă nouă.

Faţă de aceste precizări trebuie reţinut că aceste lucrări de îmbunătăţiri funciare împreună cu terenul aferent au următoarele caracteristici:

sunt de utilitate publică, conform prevederilor Legii nr.138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. 1223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ANIF;

fac parte din domeniul public al statului conform H.G. nr.1705/2006, Anexa nr.3 pagina 4926;

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii