carnet-de-investitor

Pe site-ul AAAS sunt afişate încă din luna mai 2013, o serie de informaţii şi formulare adresate investitorilor admişi la despăgubire prin sentinţe din dosarele FNI. Formulare similare au fost folosite şi pentru inducerea în eroare, încă din 2007, a acelor admişi prin dosarul comercial FNI şi care au făcut parte din Asociaţia naţională ANI-FNI cu sediul la Bucureşti sau Asociaţia naţională GDI-FNI cu sediul la Cluj-Napoca. Din rândul Asociaţiei naţionale ANI-FNI mai există prin ţară şi astăzi multe persoane neplătite.

Având în vedere că foarte puţini investitori din aceste dosare au căzut în plasa acestor informaţii şi şi-au trimis documentele solicitate la AAAS, la sfârşitul anului 2013, AAAS a considerat necesar să extindă propaganda şi la Tv.- Radio, în condiţiile în care şi până atunci o făcuse la nivel local.

Din sesizările primite de la investitori am constatat multă dezinformare, drept pentru care:
Aduc la cunoştinţa investitorilor din grupul GIR-FNI  că după ce obligaţia de plată către păgubiţi a fost transfertă de la CNVM  la AAAS ( fostul AVAS), acesta a pregătit din nou formulare tip de cereri pentru o solicitare de plată graţioasă şi nu silită, asa cum ar trebui. Publicitatea  pentru aceste formulare se face nu numai pe site-ul AAAS, ci şi în mod deşănţat, prin mass-media şi diferiţi trepăduşi care acţionează la nivel local. Toţi aceştia vă îndeamnă să completaţi aceste formulare şi să le trimiteţi la AAAS pentru solicitarea plătţii. Pentru naivii care cred că este suficientă completarea acestor formulare, le aducem la cunoştinţă că AAAS nu a reuşit să termine plăţile începute de prin 2007 pentru cei din dosarul comercial de la Asociaţia ANI-FNI., nici până în prezent. Aproximativ 6.500 de persoane din totalul de 24.000 nu au fost încă despăgubte. Aceştia au trimis solicitari de plată în mod graţios şi nu prin executare silita. Vă rog  să meditaţi  la  acste  fapte.

Atrag atenţia celor care se vor lăsa înşelaşi de aparenta bunăvoinţă a AAAS că, prin declarţia tip care vi se cere să o completaţi, vi se solicită să declaraţi sub semnatură notarială că renuţaţi la executarea silită a AAAS, sub sancţiunea prevederilor art. 292 Cod Penal, privind falsul în declaraţii.

Faţă de această situaţie, atrag atenţia tuturor investititorilor să nu semneze astfel de declaraţii, în caz contrar se vor lăsa la cheremul AAAS, care, ca orice instituţie de stat, lucrează în interesul statului şi nu în interesul cetăţenilor. Semnând această declaraţie vă veţi lega de mâini şi de picioare. Chiar dacă AAAS nu vă va plăti mult timp de acum încolo, va trebui să staţi la cheremul lor, nemaiputând proceda la o executare silită. Sfatul meu este ca în nici un caz să nu completaţi aceste formulare şi să nu faceţi o cerere graţioasă.

La data din 06.09.2013, formularele AAAS menţionau numai aceste cerinţe. Ulterior, am observat că se solicită investitorilor nu numai copie după carnet, ci şi carnetul de investitor în original, ceea ce ar face ca toţi cei care vor accepta o astfel de situaţie să fie practic deposedaţi de proprietatea lor. Practic, toţi aceştia nu vor mai avea nicio dovadă asupra deţinerii de acţiuni la FNI şi nu vor mai putea porni, în lipsa carnetului, nicio altă acţiune împotriva statului rău platnic, dacă despăgubirea nu va fi primită nici în caţiva ani de acum incolo. Pretenţia statului este scandaloasă, având în vedere că de fapt nu plateşte imediat, în condiţiile în care sentinţa prevede ca despăgubirile se vor face în schimbul predării carnetului de investitorcerinţă care nu este respectată de către AAAS.

Prin metoda pe care o am în vedere se va asigura atât securitatea carnetelor cât şi imposibilitatea ca un păgubit de rea credinţă (sau din eroare) să fie plătit de două ori. Prin măsura predării carnetelor înaintea plăţii statul dovedeşte că nu acordă cetăţenilor săi nici elementara prezumţie de onestitate.

Faţă de cele arătate mai sus revin cu urmatoarele recomandări către toţi investitorii din grupul GIR-FNI:
– Nu daţi curs cererilor AAAS  privind depunerea de declaraţii şi originalul carnetului de investitor;
– Obţinerea despăgubirii se poate face doar prin executarea silită a sentinţei făcută organizat şi nu prin cereri graţioase pe care AAAS doar le strânge dar nu le plăteşte;
– Să ignore anunţurile de la radio-tv. care provin de la instituţiile statului, direct interesate să evite plăţile.
– Urmăriţi anunţurile difuzate prin bunăvoinţa acestui site.

Materialul prezentat nu este o opinie personală, ci a fost elaborat pe baza unei sinteze a opiniilor exprimate public de către liderii păgubiţilor. Vor începe presiuni în presă asupra acelor care, cu bună credinţă luptă pentru recuperarea banilor D-vs. Aşa s-a întâmplat şi în cazul excutărilor silite din dosarele comerciale. Împreună vom reuşi să ducem la bun sfârşit şi această luptă inegală dintre cetăţeanul înşelat şi instituţiile statului.  Ziua dreptăţii se aproprie, oricât ar dori cineva să o amâne.

 

Dr. Q