Către păgubiţii FNI,comunicat

carnet-de-investitor

GIT_01

09.04.2013

 

 Către păgubiţii FNI, care nu sunt membrii grupului non-formal GIR (Grupul Investitorilor Reprezentaţi).

 

 GRUPUL INVESTITORILOR TRANSCRIŞI denumit în continuare GIT-FNI

STRUCTURĂ (componenţă).

Acest nou grup non-formal va cuprinde păgubiţii FNI (Fondul Naţional de Investiţii cu carnete de culoare galbenă) şi FNA (Fondul Naţional de Acumulare cu carnete de culoare albastră) care până la această dată nu şi-au recuperat banii din diverse motive (chiar dacă au fost înscrişi în diverse Asociaţii ca: ANI- Mazilescu, ANPI – Nicolaevici etc.).

Nu vor putea fi înscrişi păgubiţii FNI care au luat o parte din bani de la asociaţia GDI-Lucia MARCU.

Păgubiţii FNI care fac parte din grupul GIR-FNI la prof. Cornel ŢĂRANU sunt deja în proces, aşa că nu mai trebuie să se înscrie în GIT-FNI.

DEMERSURI (urgente).

1. Căutaţi tot ce mai aveţi de la FNI / FNA, adică:

– Carnete (galben la FNI, albastru la FNA),

          – Citaţii de la Judecătorie sau de la Bucureşti (Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte)

          – Chitanţe cu cotizaţiile de la Asociaţiile la care eventual aţi fost înscrişi (ANI, GDI. GIR, ANPI etc.)

Bonuri / Ricipise de la Poliţie sau Prefectură obţinută când aţi făcut Plângere pennală de parte vătămată din anul2000

– Declaraţie / Plângere penală de constituire ca parte civilă în procesul penal din perioada 2001-2004

– Orice alte documente legate de FNI / FNA

2. Transmiteţi pe adresa de e-mail: git_fni@yahoo.com , următoarele date

2.1           Din CARNETUL DE INVESTITOR

2.1.1                    De pe prima pagină

2.1.1.1                           TITULARUL (nu împuternicitul)

2.1.1.1.1                                           NUMELE   

2.1.1.1.2                                           INIŢIALA TATĂLUI  (dacă este scrisă)

2.1.1.1.3                                           PRENUMELE

 

2.1.1.2                           ADRESA completă (care este scrisă în carnet)

2.1.1.2.1                                 Localitate

2.1.1.2.2                                 Judeţ  / Sector

2.1.1.2.3                                 Strada

2.1.1.2.4                                 Număr

2.1.1.2.5                                 Bloc

2.1.1.2.6                                 Scara

2.1.1.2.7                                 Etaj

2.1.1.2.8                                 Apartament

2.1.1.3                           NUMĂRUL CARNETULUI (pe prima pagină jos) De exemplu  12 10 100 1234 0

 

2.1.2                    De pe a doua pagină

2.1.2.1                           UNITĂŢILE DE FOND

Aici sunt scrise unităţile de fond cu care aţi fost păgubiţi (cu care aţi găsit după încetarea plăţilor), astfel priviţi în:

– coloana Sold unităţi

– pe ultimul rând (linie), aici sunt trecute unităţile de fond pe care trebuie să le comunicaţi (de exemplu 560),

atunci veţi scrie  UF = 560

ATENŢIE: Adevăratele UF păgubite pot fi cu un rând sau două dacă în luna Mai 2000 s-au făcut înscrisuri false în carnet,

adică s-a scris că aţi luat banii dar nu este adevărat, În acest caz scrieţi cele adevărate (de ex. UF = 630)

2.1.2.2                          CAZURI SPECIALE

2.1.2.2.1                                 Dacă aţi primit în anul 2001 ajutorul de 10 milioane conform Legii 333, menţionaţi L333

2.1.2.2.2                                 Dacă aţi cumpărat UF cu Valoarea unităţii de fond  mai mare de 103.720 lei şi nu aufost SPLITATE (înmulţite de 10 ori)

menţionaţi NESPLITATE

3. Numerele de telefon fixe şi / sau mobile (proprii sau de contact)

4. Rugăm comunicaţi urgent datele mai sus căci deja suntem în întârziere

Toţi cei care au acces la o adresă de e-mail (proprie sau a celor apropriaţi – rude, prieteni, vecini etc.) sunt rugaţi să o comunice urgent la rubrica COMENTARII a acestui site .

Rog popularizaţi şi la alţi cunoscuţi păgubiţi FNI acest mesaj şi adresa acestui site (care prin bunăvoinţă ne găzduieşte) unde vor apărea informaţii despre GIR-FNI şi nu numai.

 

Comunicat

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

comentarii