Studiu de fezabilitate pentru parkingul subteran din Piața Cipariu

Primăria Cluj-Napoca va demara realizare studiului de fezabilitate pentru Parkingul subteran cu amplasament in P-ta Timotei Cipariu nr.2.

Zona cetrală a amunicipiului Cluj-Napoca este o zonă vibrantă, cu un intesn mixaj funcțional ce generează trafic atât auto cât și pietonal. Pentru a satisface nevoile locuitorilor este necesară amenajarea mai multor locuri de parcare și o optimizare a circulațiilor.

Obiectivul proiectului este realizarea unui parking subterna modern, accesibil și eficient care să ofere posibilitatea de garare pentru autoturisme la cele 2,3 sau 4 nivele subterane (în funcție de concluziile expertizei geotehnice) și amenajarea unei esplanade la nivelul solului. Se dorește asigurarea de locuri de parcaare pentru persoanele cu dizabilități, locuri speciale pentru mașini electrice (cu posibilitate de alimentare). Locurile de parcare pentru biciclete se pot amplasa atât la sol cât și la nivelele subterane.

Esplanada va oferi o oază de verdeață în centrul orașului, având o amenajare peisageră în concordanță cu poziția privilegiată a amplasamentului. Proximitatea Catedralei Greco Catolice Sf Iosif impunce o amenajare ce va răspunde nevoilor spațiale pentru desfășurarea procesiunilor religioase. Esplanada va fi amenajată cu vegetație de talie medie, fântâni arteziene și mobilier urban.

În vederea soluționării crizei locurilor de parcare cu care se confruntă municipiul Cluj-Napoca, în special în zonele centrale și adiacent-centrale, au fost demarate discuții cu reprezentații Episcopiei în vederea găsirii unei soluții comune care să deservească interesele publice.

Episcopia Greco-catolică a precizat poziția favorabilă în vederea realizării unui parking subteran, sub condiția trecerii în proprietatea episcopiei a terenului pe care este edificat lăcașul de cult.

Ca primă etapă în realizarea proiectului parking subteran, a fost efectuată parcelarea terenului în suprafață de 14.000 mp, astfel încât noile loturi formate să asigure implementarea proiectului cu privirea la parkingul subteran, trecerea în proprietatea Episcopiei Greco-Catolice a terenului aferent catedralei.

Terenul în suprafață de 14.000 mp a fost dezmembrat în trei parcele: o parcelă în suprafață de 3300 corespunzătoare parkingului, o parcelă de 7674 pentru catedrală și o parcelă de 3026 aferentă circulațiilor publice.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare