Stadionul Cluj Arena, administrat de o direcție din cadrul CJ Cluj

Societatea Cluj Arena este aproape de faliment după ce contractul de asociere cu CJ Cluj a fost reziliat, iar societatea a rămas fără obiect de activitate, nemaivând posibilitatea să exploateze stadionul.

Societatea a ajuns în această situație după decizia Curții de Conturi prin care trebuiau să fie achitate retroactiv impozitele datorate Primăriei Cluj-Napoca.

Prin Decizia nr. 55/24.11.2014 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Cluj, s-a reţinut că în perioada 2011-2014, nu au fost calculate, declarate, înregistrate şi virate:

– taxa pe clădiri datorată pentru clădirile primite în administrare aparţinând domeniului privat al Judeţului Cluj, fiind diminuate astfel obligaţiile către bugetul local cu suma de 5.659.216 lei, din care 4.249.291 lei taxă pe clădiri şi 1.409.925 lei reprezentând majorări de întârziere aferente,

– taxa datorată pentru terenurile primite în administrare aparţinând domeniului privat al Judeţului Cluj, fiind diminuate astfel obligaţiile către bugetul local cu suma de 148.439 lei, din care 111.773 lei – reprezintă taxă pe teren şi 36.666 lei reprezintă majorări de întârziere aferente.

Decizia susmenţionată a fost contestată de către S.C. Cluj Arena S.A. (dosar nr. 3308/117/2015 pe rolul Tribunalului Cluj), însă la data de 06.10.2015, instanţa de fond a respins cererea, Solutia fiind irevocabilă. Prin adresa nr. 1490/24.09.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 18072/24.09.2015, conducerea societăţii a comunicat faptul că Municipiul Cluj-Napoca, Direcţia de Impozite şi Taxe locale a emis titlul executoriu nr. 131.406/12.06.2015 prin care solicită achitarea sumei de 14.925.531 lei cu titlu de taxă pe clădiri şi taxă pe teren. Titlul executoriu sus menţionat a fost contestat de către S.C. Cluj Arena S.A. (dosar nr. 13081/211/2015 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, însă instanţa de fond a respins cererea prin hotărârea nr. 965/1.02.2016.  Totodată, asupra conturilor societăţii a fost instituită poprirea de către Municipiul Cluj-Napoca.

Analizând datele economice ale societăţii în perioada 2011 – 2015, rezultată din situațiile financiare aprobate prin hotărâri de consiliu județean și luându-se în calcul efectiv veniturile și cheltuielile rezultate din funcționarea societății, se constată că societatea  a obţinut pierderi şi nu poate suporta cheltuielile de funcţionare din veniturile realizate. În aceste condiţii nu mai este respectat scopul pentru care Judeţul Cluj s-a asociat cu Cluj Arena SA, respectiv realizarea  de profit pentru ambii asociaţi, motiv pentru care CJ Cluj consuderă necesară încetarea contractului de asociere şi administrarea acestui imobil prin intermediul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj.

”Creditorii se înscrie la masa credală și va urma o procedură conform Legii 85. Trebuie să intrăm în normalitate, acum trebuie să închidem lanțul cu această societate. Am decis să o preluăm și să suportăm cheltuielile lunare, să devină direcție în cadrul CJ Cluj. Cluj Arena trebuie să fie funcțională și trebuie să rezolvăm cât mai repede această situație. Costurile lunare vor fi mai mari dacă devine direcţie în cadrul CJ – va trebui să asigurăm salariile pe care până acum nu le asiguram, dar pe de altă parte, până acum societatea în sine avea obligaţia să plătească impozitul. Stadionul nu va fi închis nici măcar o zi pentru că sunt competiţii, evenimente, deja sunt concerte anunţate”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe

Primăria Cluj-Napoca și-a manifestat dorința de a prelua stadionul spre administrare, votând o hotărâre în acest sens în cadrul unei ședințe de Consiliu local. Proiectul este ca în viitor Sala Polivalentă și Cluj Arena să constituie o singură entitate. Această trecere a stadionului în domeniul public al municipiului va trebui să mai aștepte însă, cel puțin până la sfârșitul anului.

Având în vedere faptul că, pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu judeţean din luna octombrie este propus spre aprobare un proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, prin înfiinţarea unei structuri de administrare a stadionului iar organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de personal contractual în direcţia nou înfiinţată va fi la o dată ulterioară, s-a stabilit încetarea contractului cu data data 21.12.2016. Astfel, ca o consecintă a încetării contractului de asociere în participațiune la data 21.12.2016, trecerea imobilului din domeniul privat al Județului Cluj în domeniul public al acestuia, va opera la data de 22.12.2016.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii