Ședință maraton a Consiliului Local Cluj Napoca

Social media

10,031FaniÎmi place
721AbonațiAboneză-te

Ultima ședință ordinară din acest an a Deliberativului Local al municipiului Cluj Napoca va avea loc marți, 10 decembrie, de la ora 14.00.

Potrivit Anexei la Dispoziția primarului nr. 5370/4.12.2019, Ordinea de Zi, care cuprinde 42 de puncte,  va fi următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 128927), cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2. Proiect din inițiativa primarului.
 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafață de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S. Proiect din inițiativa primarului.
 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019 și 821/2019. Proiect din inițiativa primarului.
 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 79, sc. 1, et. 3, ap. 15, în favoarea doamnei Adam Ana și familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.
 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”. Proiect din inițiativa primarului.
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Călărașilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sitarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ion Popescu Voitești din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea unui imobil-teren (zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 24 mp., identificat cu nr. cadastral 322284, înscris în C.F. nr. 322284 Cluj-Napoca, intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Ștefan Cicio Pop și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
 17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente. Proiect din inițiativa primarului.
 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. Proiect din inițiativa primarului.
 19. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosar nr. 2446/117/2017*. Proiect din inițiativa primarului.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tehnico-medicale și birouri S+P+4E Calea Turzii nr. 50; beneficiari: Pușcaș Cristina-Rodica, Coroș Monica-Maria, Sârbu Radu-Ovidiu. Proiect din inițiativa primarului.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50; beneficiară: S.C. Marina Properties Plus S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „La Terenuri”, cartier Mănăștur; Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Reményik Sándor, latura estică; Beneficiari: Logean Adela Doina și Pop Remus Viorel. Proiect din inițiativa primarului.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de dezvoltare zonă mixtă – str. Plopilor (fosta str. Calvaria); Beneficiară: S.C. General Construct S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 473/2017 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4293/117/2015. Proiect din inițiativa primarului.
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019 și nr. 677/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021. Proiect din inițiativa primarului.
 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj). Proiect din inițiativa primarului.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016, modificată prin Hotărârea nr. 156/2017 (desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluţionare a contestaţiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general). Proiect din inițiativa primarului.
 31. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență socială și medicală. Proiect din inițiativa primarului.
 32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 250.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 341/2019. Proiect din inițiativa primarului.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.
 34. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 9 ianuarie 2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 10 ianuarie 2020, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică – Școala Gimnazială Nicolae Titulescu – Aleea Herculane nr. 7 din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național George Coșbuc, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
 38. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.
 39. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chis Cristian înregistrată sub nr. 548772/3 din 25.10.2019.
 40. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bojan Vasile-Adrian, înregistrată sub nr. 581311/43 din 11.11.2019.
 41. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația de proprietari din str. Cocorilor nr. 40A, înregistrată sub nr. 549669/3 din 25.10.2019.
 42. Diverse

Ultimile articole

Articole populare