PRU Cluj propune o dezbatere pentru plăcuțele bilingve

Partidul Romania Unita Cluj preocupat fiind de situatia inscriptiilor multilingve de la intrarile in orasul Cluj-Napoca isi ilustreaza pozitia pornind de la articolul 76, alineatele 2, 4 ale Legii administratiei publice locale 215/2001:

Art. 76.

(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în raporturile lor cu autoritățile administrației publice locale, cu aparatul de specialitate și organismele subordonate consiliului local, aceștia se pot adresa, oral sau în scris, și în limba lor maternă și vor primi răspunsul atât în limba română, cât și în limba maternă.

(4) Autoritățile administrației publice locale vor asigura inscripționarea denumirii localităților și a instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea anunțurilor de interes public și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective, în condițiile prevăzute la alin. (2). ”
Conform acestui articol de lege, prevederea referitoare la procentajul de 20% pondere a populatiei minoritare, este foarte clara. Aplicata datelor recensamintelor din 2012 si 2011, aceasta prevedere nu obliga municipalitatea clujeana nici sa foloseasca limba maghiara in actele oficiale ale institutiei si nici sa instaleze placute bilingve la intrarile in oras.  In consecinta, pentru a pastra coerenta legislativa, solicitam primarului municipiului Cluj-Napoca sa depuna recurs in dosarul placutelor bilingve.

Totodata avandu-se in vedere traditia multiculturala si contemporaneitatea europeana, cosmopolita a municipiului Cluj-Napoca, propunem initierea unei obiective si nepartizane dezbateri publice avand ca subiect folosirea atat in administratie cat si in inscriptionarile publice, a mai multor limbi. Ca urmare a acestei dezbateri printr-o initiativa legislativa, actualele reglementari ar putea fi puse in concordanta cu noile realitati, multilingvismul putand deveni o practica institutionala curenta.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii