bugetari de lux

Primăria Cluj-Napoca a acordat finanțări nerambursale ilegale în valoare de 6 milioane de lei

Curtea de Conturi a stabilit în urma unui audit că au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu bugetului Municipiului Cluj-Napoca, în sumă de 6.028 mii lei, astfel:

 Federația SHARE Cluj-Napoca, pentru care a fost acordată nelegal suma de 3.402 mii lei, în vederea realizării proiectelor ”Rezervarea artiștilor internaționali pentru programul 2015” și ”Tineret@Cluj-Napoca 2015”, ponderea activităților desfășurate constând în organizarea de festivaluri și concerte, precum FESTIVALUL UNTOLD.

Potrivit contractului de finanțare și Regulamentului adoptat de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca finanțarea se acordă ”în completarea veniturilor proprii și a celor primite sub formă de donații și sponsorizări”. UATM Cluj-Napoca a acoperit cheltuielile Federației SHARE Cluj-Napoca (inclusiv festivalul UNTOLD) în procent de 87,33%, respectiv 3.402 mii lei, iar contribuția proprie a beneficiarului a fost de 493 mii lei, reprezentând 12,67%. Din bugetul de venituri și cheltuieli al evenimentelor a fost omisă finanțarea primită de la bugetul UATJ Cluj, în sumă de 70 mii lei, precum și veniturile realizate din vânzarea biletelor în sumă de 9.284 mii lei, (conform declarațiilor proprii), veniturile din activitățile comerciale și publicitare, sponsorizările și donațiile.

Elementul material al abaterii nu constă numai într-o acțiune comisivă, ci într-o inacțiune, respectiv omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri nerambursabile de către beneficiar, cât și faptul că finanțatorul nu a efectuat nici o verificare cu privire la evidențierea veniturilor și fundamentarea bugetului acțiunilor nici la momentul încheierii contractului și nici pe parcursul executării acestuia.

În aceste condiții, întrucât finanțările nerambursabile nu pot fi acordate și utilizate pentru activități generatoare de profit, este nelegală finanțarea acordată Federației SHARE Cluj-Napoca pentru organizarea Festivalului UNTOLD și a altor activități generatoare de profit.

 În aceeași manieră au fost efectuate plăți nelegale și către:

Asociația Film și Cultură Urbană – Festivalul internațional de film Transilvania și COLOURS of CLUJ Festival, plăți nelegale în sumă de 1.023 mii lei;

Consorțiul Studenților din România, suma de 214 mii lei, pentru Transilvania Music Event și Festivalul Internațional de Stand Up Comedy;

Asociația Student Plus – ”TiMAF – Transylvania Internațional Music and Arts Festival”, suma de 180 mii lei;

Fundația Armonia, pentru proiectul Berăria Culturală & Show Factory, suma de 120 mii lei.

 Au fost acordate finanțări nerambursabile de la bugetul local, la mai multe asociații sau fundații, care nu au prezentat documente justificative corespunzătoare, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă de 545 mii lei (Asociația Plai Cluj-Napoca-cheltuieli de protocol 4,5 mii lei, Asociația Studenților Arhitecți, Asociația Young Team, Asociația Inventeam, Asociația Leaders Alliance etc.).

 A fost acordată nejustificat din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca Eparhiei Reformate din Ardeal, suma de 160 mii lei pentru renovarea clădirii din Piața Mihai Viteazu, nr. 1, clădire cu destinație economică care generează profit, neavând dreptul de a beneficia de astfel de sume

De asemenea, și bugetul Consiliului județean a fost prejudiciat cu aproape 200.000 de lei, finanțări acordate pentru evenimente care au generat profit.

Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu entității în sumă de 204 mii lei, astfel: Federației SHARE Cluj-Napoca 70 mii lei pentru proiectul ”Tineret@Cluj-Napoca 2015”, Consorțiul Studenților din România – Proiect „Transilvania Music Event” 30 mii lei, Asociația Student Plus – Proiect ”TiMAF – Transylvania Internațional Music and Arts Festival” 10 mii lei, Asociația Film și Cultură Urbană – Proiecte „Festivalul internațional de film Transilvania” și COLORS of CLUJ Festival 53 mii lei, Asociația BOILER – Proiect „Elektric Castle” 30 mii lei.

Curtea de Conturi recomandă Identificarea organizatorilor de spectacole şi stabilirea unor programe de control la contribuabilii care au realizat venituri din vânzarea de bilete la spectacole, în vederea stabilirii corecte a obligaţiilor de plată către bugetul Municipiului Cluj-Napoca sau către bugetul județului Cluj.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii