Peste 700 milioane lei fonduri nerambursabile pentru infrastructura de apă şi canalizare în zona Turda – Câmpia Turzii

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a semnat astăzi, 18 decembrie, în prezenţa Prim-ministrului României – Mihai Tudose şi a Comisarului pentru Politică Regională – Corina Creţu, contractul de finanţare aferent proiectului regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii.

“Am semnat cel mai important contract de finanţare din fonduri europene din zona Turda-Câmpia Turzii, cu sentimentul că mai facem un pas mare spre o Românie în care condiţiile de viaţă ale cetăţenilor se aliniază standardelor din ţările occidentale”, a declarat cu acest prilej ministrul Nica.

Investiţia, solicitată de SC Compania de Apă Arieş S.A. şi propusă spre finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), are o valoare eligibilă de peste 700 milioane lei (din care aproape 600 milioane lei fonduri europene) şi presupune lucrări de extindere şi îmbunătăţire a infrastructurii din sectorul de apă şi apă uzată în beneficiul mediului şi al oamenilor din regiune.

Astfel, după investiţiile din POIM, gradul de conectare şi conformare va creşte la 100% pentru cele 103.000 de locuitori din aria proiectului, care cuprinde localităţile Turda, Câmpia Turzii, Aiton, Călăraşi, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreştii de Jos, Ploscoş, Sănduleşti, Tureni, Tritenii de Jos şi Viişoara.

Propunerile de investiţii fac parte din Master Planul regional de gestionare a serviciilor de apă şi apă uzată şi sunt corelate cu alte investiţii dezvoltate în perioada 2014-2020 cu ajutorul altor surse de finanţare. Rezultatele aşteptate se referă la pe de o parte la creşterea ratei de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apă de la 84% până la 100%, iar pe de alta parte la creşterea ratei de colectare şi epurare a apei uzate de la 66% până la 95% în aria de operare şi până la 100% în aglomerările de peste 2000 locuitori.

Implementarea proiectului, inclusiv notificarea defectelor, se va finaliza în 2023, an în care toate sistemele de alimentare cu apă şi aglomerările incluse în proiect vor fi conforme cu cerinţele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman şi epurarea apelor uzate.

Informaţii suplimentare despre proiect:
‘Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020’ are ca principale componente investiţii în alimentarea cu apă (131,3 km aducţiune nouă şi 30,3 km reabilitată, 2 surse subterane reabilitate, 13 puţuri reabilitate, 4 staţii de tratare noi, 2 staţii de clorinare noi, 161,6 km reţele noi de distribuţie apă potabilă şi 75,4 km reabilitate, 5 rezervoare de înmagazinare noi şi 3 reabilitate, 31 staţii noi de pompare şi una reabilitată) şi investiţii în colectarea şi tratarea apei uzate (3 staţii de epurare extinse, din care una extinsă printr-o staţie de compostare nămol, 76 staţii de pompare apă uzată noi şi 3 reabilitate, 26 km conductă colectoare nouă, 22,12 km conducte de refulare noi, 153,6 km reţea de canalizare nouă şi 48 km reabilitată).

Despre Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020
POIM 2014-2020 este cel mai mare program operaţional al României şi al doilea, ca mărime, din Uniunea Europeană. Presupune investiţii majore în sectoarele transport, mediu şi energie. Este un program important şi din punct de vedere al valorii alocării nerambursabile, care depăşeşte 9,4 miliarde euro. De asemenea, reprezintă şi un program strategic pentru ţara noastră, având în vedere că asigură finanţarea principalelor priorităţi de dezvoltare ale României, în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat şi cu obiectivele Strategiei Europa 2020

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare