lucrari drumuri judetena

Lucrări de modernizare sau întreținere pe 32 de drumuri din județul Cluj

În ultima perioadă, la nivelul județului Cluj s-au executat lucrări pe nu mai puțin de 32 de drumuri județene.

Dintre cele 32 de drumuri, pe 9 se află în derulare ample lucrări de reabilitare și modernizare, în profunzimea drumului. Pe alte 23 s-au finalizat sau se derulează în continuare lucrări de întreținere curentă și periodică.

Lucrările au vizat drumuri din tot județul, intervenindu-se pe drumuri care asigură legătura directă cu orașele din județ, sau pe drumurile aflate în zone de interes turistic.

Lucrări aflate în derulare la sfârșitul lunii iunie
 • DJ 161A Iuriu de Câmpie – Ceanu Mare – DJ 150;
 • DJ 107N, pe două sectoare de drum, respectiv Băișoara – Valea Ierii și Gura Râșca – Someșul Rece;
 • DJ 161C Aluniș – Corneni;
 • DJ 109A Chinteni – Dealul Jurcii;
 • DJ 107R Muntele Băișorii – Muntele Mare – Pârtia Buscat;
 • DJ 108C Mănăstireni – Călata – Mărgău – Răchiţele;
 • DJ 107P Gilău – Someșu Rece – Mărișel – DN 1R;
 • DJ 151C Tritenii de Jos – limită cu judeţul Mureş;
 • DJ 107L Petreşti – Lita.

În primul semestru al anului 2018 au fost finalizate sau se află în plină derulare lucrări  lucrări de întreținere.

Drumurile unde se desfășoară lucrări de întreținere
 • DJ 103G, pe mai multe sectoare de drum, după cum urmează: Aiton – Ceanu Mic (covor asfaltic finalizat), DN1 – Tureni (covor asfaltic finalizat), (DN 75) Mihai Viteazu – Cheia – Cheile Turzii (covor asfaltic finalizat), Cheile Turzii – Sănduleşti (pietruire), Gheorgheni – Centura ocolitoare Vâlcele-Dezmir-Apahida (covor asfaltic finalizat);
 • DJ 161B Turda – Ploscoş (covor asfaltic);
 • DJ 103M Rediu – Aiton (pietruire);
 • DJ 107R Băişoara – Muntele Băişorii (covor asfaltic);
 • DJ 107N Mănăstirea Muntele Rece (şanţuri, aşternere de material pietros);
 • DJ 107M Săcel – Buru – limită cu judeţul Alba (burduşiri, plombări);
 • DJ 103T Feleacu – Pârtia de schi Feleacu (burduşiri, lucrări pregătitoare în vederea asfaltării);
 • DJ 150 Luna – Aeroportul militar Luna (covor asfaltic finalizat);
 • DJ 150A Crişeni – DN 16 (plombări, burduşiri);
 • DJ 109V Pădureni – Satu Lung (lucrări pregătitoare în vederea asfaltării şi reciclării);
 • DJ 109S Borşa – Giula (eliminarea gropilor cu material pietros);
 • DJ 764B  (DN 1) Valea Drăganului – Baraj Drăgan (plombări);
 • DJ 108K limită cu judeţul Bihor – DJ 764B (plombări);
 • DJ 161A Apahida – Cojocna – Iuriu de Câmpie (plombări, burduşiri);
 • DJ 161 Bonţida (plombări, burduşiri);
 • DJ 109D (DJ 109C) – Sic – Coasta – Vişea (lucrări pregătitoare în vederea asfaltării şi reciclării);
 • DJ 107N Muntele Rece – Gura Râştii (pietruire);
 • DJ 108C (DN1) – Ardeova – Mănăstireni (covor asfaltic finalizat);
 • DJ 108C Leghia – DN 1(plombări, burduşiri);
 • DJ 107T Măguri Răcătău – Măguri (reprofilare cu adaos de piatră);
 • DJ 109C Fizeşu Gherlii – Sântioana – Ţaga (reparaţii la sistemul rutier, burduşiri);
 • DJ 107J Valea Ierii – Caps – Cerc (covor asfaltic finalizat);
 • DJ 107P Someşu Rece – Mărişel (plombări).

Totodată, în urma situaţiilor de urgenţă apărute, în decursul anului 2018 s-a intervenit pe următoarele drumuri judeţene: DJ 107P Mărişel, DJ 764B Valea Drăganului, DJ 109C Sucutard, DJ 107R Ciurila şi Filea de Jos.

De asemenea, s-au executat lucrări de marcaje rutiere longitudinale (axiale), de separare a sensurilor de mers pe o lungime totală de 52,1 kilometri.

Drumurile pe care s-au executat marcaje rutiere:
 •    DJ 108C Gârbău – Aghireş – Leghia (pe sectorul cuprins între kilometrul 5+600 şi kilometrul 28+050; 22,45 kilometri)
 •    DJ 107R Făget – Sălicea – Ciurila (pe sectorul cuprins între kilometrul 8+300 şi kilometrul 21+350; 13,05 kilometri)
 •    DJ 103G (DN 1) Tureni – Ceanu Mic – Aiton – Gheorgheni (Centura ocolitoare Vâlcele – Apahida) (pe sectorul cuprins între kilometrul 41+787 şi kilometrul 58+387; 16,6 kilometri.

 

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare