Împrumut de 48 de milioane de euro pentru controlul poluării cu nutrienți

România va împrumuta 48 milioane euro de la BIRD pentru finanțarea unui proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți, în vederea alinierii la cerințele Directivei UE a nitraților, de protejare a calității apei prin prevenirea poluării apelor subterane.

Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege în acest sens, care va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului. Menționăm faptul că în ședința Guvernului din 2 martie a.c., printr-un Memorandum, au fost aprobate documentele necesare încheierii acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în valoare de 48 milioane euro.

Proiectul privind controlul integrat al poluării solului cu nutrienți în România va fi realizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și va cuprinde atât investiții la nivel de comunități locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cât și măsuri de consolidare a capacității instituționale.

Articolul continuă mai jos:
farmec.ro - Livrăm frumusețe!

În cadrul comunităților locale se urmărește optimizarea managementului gunoiului de grajd si a altor materiale compostabile, plantarea de perdele forestiere de protecție împotriva deversării de nutrienți, , canalizarea și tratarea apelor uzate, furnizarea de echipamente pentru îmbunătățirea facilităților existente de stocare a gunoiului de grajd și de producere a compostului.

În ceea ce privește consolidarea capacității instituționale, Administrația Națională ‘Apele Române’ (ANAR) va primi sprijin pentru monitorizarea și raportarea către Ministerul Mediului și Uniunea Europeană a datelor referitoare la calitatea apelor de suprafață și subterane.

Va fi desfășurat un program complex de pregătire și formare a personalului instituțiilor de nivel național, regional și județean pentru monitorizarea, controlul și raportarea datelor în cadrul Directivei UE a nitraților și a Directivei-cadru în domeniul apei.

De asemenea, va fi furnizată asistență tehnică pentru actualizarea Codului de bune practici agricole și vor fi desfășurate activități de training și demonstrații la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării și respectării de către fermieri a acestui Cod.

De asemenea, se vor derula acțiuni de informare publică privind mai buna igienizare în mediul rural, protecția calității apei de băut, practici agricole prietenoase mediului și va fi promovata educația de mediu în rândul noilor generații.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii