Gunoaiele clujenilor, coborâte în subteran

Municipalitatea clujeană a anunțat că are în plan achiziționarea de puncte gospodărești subterane pentru colectarea deșeurilor. Pentru început licitația, va fi demarată pentru 40 astfel de puncte.

”Vom demara licitația pentru primele 40 de puncte gospodărești. Dar avem mai multe în plan”, a specificat primarul Emil Boc

„Estimările noastre spun că aceste puncte gospodăreşti vor costa câte 7-10.000 de euro fiecare. Căutăm firma care să le realizeze, iar când vor fi gata le vom preda societăţilor de salubritate. Avem 650 de puncte gospodăreşti pe care dorim să le ducem în subteran, iar acum suntem în faza de stabilire a proprietăţii.”, a spus și viceprimarul Dan Tarcea

Este cunoscut faptul că, în prezent, deşeurile municipale se colectează în recipienţi aşezaţi pe platformele gospodăreşti amenajate la nivelul solului. Sub aspectul colectării şi transportului deşeurilor situaţia se prezintă astfel: platformele gospodăreşti care deservesc doar persoanele fizice şi juridice care locuiesc/funcţionează la blocuri, tobogane la unele blocuri cu 10 etaje cu colectarea în camere speciale amenajate din construcţia imobilului, puncte de colectare individuale la persoanele care locuiesc în case, puncte de colectare pentru agenţi economici cu activităţi desfăşurate în incinte specialilate.

Dezavantajele colectării deşeurilor prin sistemul de platforme gospodăreşti supraterane şi platforme pentru colectare selectivă.

Acest sistem cuprinde aproximativ 85% din platformele gospodăreşti existente care preiau deşeurile menajer/municipale provenite de la populaţia care locuieşte la blocuri.

  • Recipienţii şi deşeurile poluează vizual, zonele rezidenţiale în care se găsesc platformele pe care sunt amplasaţi recipienţii ocupă un spaţiu relativ mare, îngreunând accesul în zonele în care se află;
  • În perioada călduroasă, deşeurile poluează prin mirosul emanat;
  • recipienţii pentru colectarea deşeurilor sunt expuşi vandalizarii şi furtului;
  • deşeurile sunt scoase din recipienţi de către oameni şi/sau animale, poluând mediul înconjurător şi constituind o sursă de infecţie şi de proliferare a rozătoarelor, fapt ce conduce, pe lângă pericolul de îmbolnăvire pentru populaţie şi la cheltuieli suplimentare pentru eliminarea lor;
  • deşeurile din actualele locaţii, constituie sursă de hrană pentru câinii fără stăpân, participând în acest mod la proliferarea acestora.

Avantajele colectării deşeurilor prin sistemul de platforme subterane

Sistemul de colectare a deşeurilor municipale cu containere îngropate asigura colectarea acestora în condiţii de siguranţă, integrarea sistemului în peisajul urban, eliminarea premiselor poluării mediului. Acest lucru se realizează prin amplasarea în subteran a recipienţilor de colectare a deşeurilor municipale, la suprafaţă fiind numai gurile de alimentare prin care deşeurile ajung în recipienţi. Singurul moment, în care deşeurile sunt la suprafaţă, este acela în care recipienţii sunt ridicaţi la suprafaţă spre a fi goliţi.

Fiecare platforma are câte 4 eurocontainere de câte 1,1 mc fiecare.

Acest sistem are următoarele avantaje pentru protecţia mediului, pentru cetăţeni şi, nu în ultimul rând, pentru autoritatea locală:

  • este un sistem eficient şi aduce un design nou în peisajul urban, putând fi integrat perfect în mediul înconjurător;
  • oferă o soluţie menită să faciliteze depozitarea, stocarea şi golirea tuturor tipurilor de deşeuri municipale;  se elimina poluarea mediului, prezenţa insectelor, mirosul deşeurilor şi împrăştierea de către animale/oameni a resturilor menajere;
  • sistemul previne accesul animalelor (câini, rozătoare, insecte etc.), care pot fi vectori de răspândire a paraziţilor şi diverselor boli;
  • este adecvat pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile, cum ar fi hârtie, plastic sau sticlă, protejându-le de degradare;
  • prin construcţia să oferă posibilitatea igienizării periodice, apele reziduale rezultate în urmă igienizării fiind vidanjate.

De asemenea, ar fi ideal că platformele subterane noi să fie achiziţionate astfel încât să asigure colectarea selectivă pe 4 fracţii.

Colectarea selectivă se face în prezent numai la punctele de colectare care sunt dotate cu recipienţi de tip clopot.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii