gradinite cu profil sportiv

500 de milioane de euro pentru 1000 de grădinițe cu profil sportiv

Guvernul a stabilit, printr-un Memorandum, schema de minimis privind Programul “gROwth – investim în copii, investim în viitor”, prin care va susţine construirea, amenajarea şi dotarea a 1000 de grădinițe cu profil sportiv.

Schema de ajutor are un buget total de 500 de milioane de euro şi se derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în raport cu reglementările europene.

Cum se derulează “Programul “gROwth – investim în copii, investim în viitor”?

Finanţarea va începe în acest an şi va fi inclusă în bugetul pentru 2019. Sprijinul va consta, în principal, în ajutor de minimis de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv. Acest ajutor va fi plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

De asemenea, sprijinul implică şi o garanţie acordată de stat de maxim 50% din valoarea creditului contractat de investitor, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului.

Cine poate accesa schema de ajutor?

Schema de ajutor de stat se adresează persoanelor juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, federaţii şi cluburi sportive.

Ce condiţii trebuie respectate pentru a beneficia de schema de ajutor pentru grădinițe cu profil sportiv?

Beneficiarii ajutorului de stat au o serie de obligaţii, în calitate de întreprinderi cărora le-a fost încredinţat serviciul public. Astfel, trebuie să asigure locuri gratuite pentru o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv, într-o cotă procentuală de:

– cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul celor care au primit ajutor pentru construcţia de grădinițe cu profil sportiv.

– cel puţin 4% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul celor care au primit ajutor pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea unor grădinițe cu profil sportiv.

Gratuităţile vor fi acordate pentru copiii cu familii care au un venit salarial pe persoană sub salariul minim brut, la momentul depunerii cererii de înscriere. Copiii cu dizabilităţi vor avea prioritate la înscrierea pe locurile gratuite.

De asemenea, beneficiarii schemei de ajutor trebuie să faciliteze accesul copiilor la aceste gradiniţe prin stabilirea unor tarife mai reduse, corelate cu costul standard pentru fiecare preşcolar stabilit prin legislaţie şi, totodată, să asigure un program prelungit de activitate zilnică, precum şi funcţionarea grădiniţelor pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor au obligaţia să menţină activitatea în grădiniţele cu profil sportiv cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare