Drumul Apuseni, modernizat din fonduri europene

Consiliul Județean Cluj pregătește 3 proiecte- unul vizează Drumul Apuseni si alte 2 proiecte vizează Drumul Bistriței – pentru a fi depuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, respectiv:

  1. „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+160”
  2. „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 Răscruci – Borșa – Vultureni – Așchileu (Km 0+000-Km 31+976) ”
  3. „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A (km 33+000 – km 39+400), DJ 109C (km 17+600 – km 25+260), DJ 161G (km 0+000 la km 19+440) si DJ 161 (intersecția DN 16)- Gădălin – Bonțida – DN 10 km 0+000 – km 17+000”.
Proiectul vizează modernizarea Drumului Apuseni

Traseul Drumului Apuseni traverseaza zone locuite tranzitate de mijloacele de transport in comun, sunt prevazute prin proiect construirea/modernizarea de statii de pasageri si/sau alveole pentru mijloacele de transport in comun (dupa caz), iar în localităţi sunt prevăzute trotuare, care să permită circulaţia în condiţii de siguranţă a pietonilor si se acorda o atentie sporita acceselor persoanelor cu handicap.

Având  în  vedere  faptul  că,  în  prezent  drumul  este  nemodernizat,  cu  implicaţii  directe  asupra siguranţei circulaţiei, investiţia propusă prin proiect urmăreşte:

–              stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului de transport;

–              aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin modernizarea drumului;

–              înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;

–              facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;

–              aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;

–              asigurarea unor conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala;

–              realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;

–              asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.

Implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495  și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+160” va conduce la dezvoltarea economică a zonei Munților Apuseni, intensificarea legăturilor de cooperare economică, precum și sporirea sistematicș a nevoilor de transport cu exigențele populației în ceea ce privește confortul, siguranța circulației și protejarea mediului, modernizarea drumurilor județene.

Valoarea proiectului: 159.704.540 lei

In Devizul estimativ întocmit în conformitate cu Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Valoarea totală a investiţiei: 134.432.508,18 lei exclusiv TVA; 159.704.540,26 lei cu TVA, din care C+M: 118.484.409,41 lei exclusiv TVA; 140.996.447,19 lei cu TVA.

Având în vedere faptul că proiectul mai sus menționat este propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, sursele de finanţare ale investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv  finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – 85% prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 13 % prin Bugetul de Stat, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii