Disputa dintre CJ Cluj şi Asocierea care a câştigat licitaţia pentru CMID se decide în fața Curții de Arbitraj Internațional

Construcția Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj a demarat în 16.02.2012 în baza Acordului contractual nr. 1/116 din 05.01.2012 încheiat între Consiliul Județean Cluj și Asocierea ATZWANGER S.P.A., LADURNER IMPIANTI S.R.L., S.C. CONFORT S.A., S.C. VEL SERVICE S.A.

Problemele de natură tehnică din implementarea acestui contract de lucrări (respectiv nerespectarea proiectului tehnic în ceea ce privește lucrările executate la celula de depozitare din cadrul CMID, calitatea nesatisfăcătoare a umpluturii din digul perimetral, calitatea nesatisfăcătoare a execuţiei digului, nerespectarea proiectului tehnic în ceea ce privește lucrările executate la sistemul drenant al subcelulelor 1 şi 2 și a calității materialului folosit la stratul drenant) apărute în derularea execuţiei, în principal din culpa Antreprenorului și a Inginerului, au condus în final la rezilierea acestui contract de lucrări.  În acest sens, Consiliul Județean Cluj, prin adresa nr. 19603/21.10.2014 a transmis notificarea de reziliere a Acordului contractual.

Începând cu data de 4 septembrie 2014, fostul Antreprenor a inițiat prima procedură pentru adjudecarea disputelor conform prevederilor art. 20.2 din contractul de lucrări FIDIC.

Urmare a parcurgerii etapelor procedurale stabilite de Adjudecătorul desemnat de Camera de Comerț și Industrie Cluj, în data de 09.06.2015 a fost transmisă decizia CAD, iar Județul Cluj, în temeiul prevederilor contractuale, a transmis Antreprenorului înștiințarea de nemulțumire cu privire la modul de soluționare a disputelor;

În data de 29.02.2016, fostul Antreprenor, a transmis demarat cea de-a doua procedură de soluționare a disputelor de către CAD, respectiv:

  • Disputa 1 – prin care Antreprenorul a solicitat restituirea Garanției de bună execuție, în valoare de 10.753.601,15 lei;
  • Disputa 2 – prin care Antreprenorul a solicitat plata sumei de 2.855.034,70 lei plus TVA aplicabilă și dobânzi datorate;
  • Disputa 3 – prin care Antreprenorul a solicitat plata sumei de 26.579.065 lei, plus TVA;
  • Disputa 4 – prin care Antreprenorul a solicitat plata sumei de 6.117.587 lei, plus TVA aplicabilă și dobânzi datorate, cu titlu de restituire a reținerilor operate;
  • Disputa 5 – prin care Antreprenorul a solicitat plata sumei de 135.723 lei, plus TVA aplicabilă și dobânzi datorate;
  • Disputa 6 – prin care Antreprenorul a solicitat plata sumei de 5.928.256 lei, plus dobânzile legale datorate.

 Urmare a parcurgerii etapelor procedurale stabilite de Adjudecătorul desemnat de Camera de Comerț și Industrie Cluj, în data de 01.02.2017 a fost transmisă decizia CAD. Județul Cluj, în temeiul prevederilor contractuale, a transmis Antreprenorului înștiințarea de nemulțumire cu privire la modul de soluționare a disputelor.

Astfel, exceptând cazurile în care disputele se soluționează pe cale amiabilă, orice dispută pentru care decizia CAD nu a devenit finală și obligatorie va fi soluționată prin arbitraj internațional;

În sensul celor de mai sus, ASOCIEREA ATZWANGER S.P.A., LADURNER IMPIANTI S.R.L., S.C. CONFORT S.A., S.C. VELSERVICE S.A. – prin liderul de asociere ATZWANGER S.P.A. a formulat Cererea de arbitraj care a fost comunicată de către Curtea de Arbitraj Internațional, prin adresa nr. 23183/MHM/17 noiembrie 2017/dkt, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 34026/21.11.2017. Prin aceasta, ATZWANGER S.P.A. solicită Tribunalului Arbitral să:

  • Să constate că rezilierea de către Județul Cluj a Acordului contractual nr. 1/116/2012, este nelegală și netemeinică;
  • Să oblige Județul Cluj la restituirea garanției de bună execuție, în valoare de 10.753.601,15 lei;
  • Să oblige Județul Cluj la plata sumei totale de 48.613.085,09 lei, plus TVA aplicabilă și dobânzi datorate,

Acest litigiu va fi soluționat de către un arbitru internațional (care nu va fi român sau italian), iar întreaga procedură se va desfășura conform Regulamentului Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera Internațională de Comerț Paris.

Asigurarea reprezentării necesită o amplă expertiză în arbitrajul comercial internaţional, motiv pentru care aceasta nu se poate asigura de către personalul de specialitate juridică angajat.

În acest sens, am fost propus Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Cluj,  în fața Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera Internațională de Comerț Paris

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare