În Cluj-Napoca proiectele imobiliare sunt mai importante decât spațiile verzi

Un hotel ce urmează să fie construit pe strada Avram Iancu va fi realizat pe locul primei grădini botanice din Cluj-Napoca. În acest sens, mai mulți arbori au fost deja tăiați pentru a face loc viitorului șantier. Acest proiect nu este la primul scandal, în 2014 după eliberarea certificatului de urbanism, a fost demolată o clădire ce fusese propusă pentru spre clasificare ca monument istoric. Poliția locală a dispus atunci oprirea lucrărilor, dar beneficiarul nu a ținut cont de acest aspect. Acum a urmat tăierea tuturor arborilor. Potrivit autorităților totul s-a desfășurat legal, deci acea zona ce a ave valoare istorică va fi transformată în hotel cu acordul autorităților competente. În Cluj-Napoca proiectele imobiliare au prioritate în fața spațiului verde sau a intereselor cetățenilor.

Proiect contestat în instanță

Acest proiect a primit autorizația de construcție de la Primărie, însă a fost contestat în instanță de o parte a vecinilor. Plângerea acestora a fost respinsă de judecător pe baza unei expertizei în care se menționa că arbuştii de pe teren erau salcâmi japonezi, frasini şi molizi, despre care expertul a menționat că sunt fie cu coroane lăbărţate, afectând cablurile electrice, fie au rupturi, uscăciuni şi putregaiuri la nivelul tulpinii. În ciuda faptului că respectiva grădina este una cu valoarea istorică, expertul a considerat că: ”Sub aspect ornamental, se constată că zona respectivă seamănă mai mult cu un depozit de gunoaie şi de resturi inutile”.

Verificări solicitate de prefectul Vușcan

În urma memoriului locatarilor imobilului de pe str. M. Kogălniceanu, nr. 8, din municipiul Cluj-Napoca, înregistrat la Instituţia Prefectului-Judeţul Cluj, care semnalează tăieri, considerate ilegale, de arbori seculari din prima Grădina Botanică a Clujului (str. Avram Iancu, nr. 23-25), în vederea construirii unui hotel, prefectul Gheorghe Ioan Vuşcan a dispus verificarea, în regim de urgenţă, a aspectelor sesizate de cetăţeni.

Instituţiile vizate sunt Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Cluj, Comisariatul Judeţean de Mediu Cluj, Garda Forestieră Cluj, Direcţia Judeţeană de Cultură Cluj şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj. De asemenea, un punct de vedere a fost solicitat şi Primăriei municipiului Cluj-Napoca

„Acolo exista cel mai bătrân salcâm japonez din Transilvania (150-200 ani, conform specialiştilor USAMV şi Facutăţii de Biologie a UBB), care este acum un ciot de 2-3 metri. Există o AC nr. 1218 din 05.10.1015 emisă de Primăria Cluj pentru construirea unui hotel 2S-P-2E-2ER la acestă adresă, pentru care există o acţiune de anulare în instanţă la Tribunalul Cluj nr. 940/117/2017. Ne-am informat în legătură cu avizele de tăiere de arbori consultând serviciul Spaţii verzi al Primăriei Cluj-Napoca, dar acest serviciu ne-a confirmat faptul că ei nu au dat nici un aviz de tăiere la această adresă şi ne-au confirmat şi faptul că această grădina este un fel de monument natural al Clujului (neoficial) şi de asemenea ştiau de existenţa unui proiect al USAMV Cluj de transformare a grădinii într-o Grădină Botanică Publică. Se pare că la dosar există o expertiză pentru aceşti arbori din care ar reieşi că aceştia sunt bătrâni şi putrezi. Investigând avizele care au fost primite pentru această autorizare de construire emisă de Primăria Cluj-Napoca, cu ajutorul avocatului care ne reprezinta, am realizat că proprietarii imobilului de pe str. Avram Iancu nr. 23-25, s-au prevalat de un aviz de mediu primit pentru imobilul de la nr. 25 după care au alipit terenurile de pe str. Avram Iancu nr. 19-25, şi s-au folosit de acel aviz pentru obţinerea AC emisă de primărie”, se arată în plângerea depusă de vecini.

Primăria Cluj-Napoca: Proiectul este legal

Primăria Cluj-Napoca a ținut să precizeze faptul că autorizația de construcție a fost emisă respectându-se toate prevederile legale.

A fost emisă A.C. nr. 1218/05.10. 2015 pentru executarea lucrărilor de “Imobil cu funcțiunea Hotel 2S+D+P+2E+2M, amenajari exterioare”, cu termen de execuție de 36 de luni de la data începerii lucrărilor (din data de 14.06.2016).

Autorizația de Construire emisă de Primăria Cluj-Napoca are la bază toate avizele și documentele necesare, inclusiv Decizia nr. 475/28.11.20113, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului) prin care se specifică faptul că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Specificăm faptul că Primăria Cluj-Napoca a emis această autorizație de construire în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care municipalitatea nu elibera autorizația de construire, funcționarii Primăriei se făceau vinovați de abuz în serviciu, în condițiile în care solicitantul avea toate avizele legale.

Planul urbanistic zonal şi cel de detaliu prevedea reglementarea zonei  cu dotări hoteliere, pentru proiectul de pe strada Avram Iancu. Construcţia de 8 nivele va avea o lungime de 100 de metri şi o înălţime de 12,7 m. Parterul va avea pereţi transparenţi de sticlă, pentru a putea permite accesul vizual la zidul cetăţii medievale.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii