bugetari de lux

Camera de Conturi a descoperit plăţi nelegale de peste 65 de milioane de lei efectuate de Primăria Cluj-Napoca

Camera de Conturi Cluj a constatat plăţi nelegale de peste 65 de milioane de lei efectuate de Primăria Cluj-Napoca în anul 2016. Municipalitatea a anunțat că a contestat acest raport în instanță.

Cea mai mare sumă 25 de milioane de lei reprezintă plăți efectuate către Compania de Transport Public Cluj-Napoca în vederea achiziționării de troleibuze articulate.

”UATM Cluj-Napoca a efectuat plăți în sumă de 25.249 mii lei către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, sub formă de transferuri pentru investiții, având în principal destinația plăți de troleibuze articulate noi, fără respectarea cadrului legal aplicabil, respectiv aceste sume să fie aprobate în lista de investiții anexă la bugetul local al municipiului ClujNapoca aferent anului 2016 ca investiții nefinanciare, care se reflectă în secțiunea de dezvoltare a bugetului local ca dotări independente pentru o companie comercială, care în fapt s-au concretizat în transferuri, fără să presupună o contraprestație pentru finanțator”, se arată în raportul Camerei de Conturi.

De asemenea, au fost aprobate și acordate finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, au fost acceptate la decontare cheltuieli care depășesc nivelul maxim de finanțare nerambursabilă la UATM Cluj-Napoca în valoare de 1.375 mii lei.

O altă neregulă constatată a fost drepturi salariale acordate necuvenit unor angajați ai primăriei.

”S-au acordat și achitat salariaților drepturi de personal neprevăzute de legislația în vigoare cu toate măsurile restrictive prevăzute de cadrul legal care reglementează salarizarea personalului din instituțiile publice, precum și ca urmare a nerespectării procedurilor de ocupare a funcțiilor publice la entitățile subordonate în valoare de 16.408 mii lei”, potrivit raportului.

Alte nereguli constatate:

S-au decontat în afara cadrului legal cheltuieli de transport pentru anumite categorii de persoane și fără îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru toți beneficiarii de astfel de facilități (UATM Cluj-Napoca – 379 mii lei);

Efectuarea de plați fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate la UATM Cluj-Napoca (127 mii lei).

Efectuarea de cheltuieli cu bunuri, servicii și lucrări fără contraprestație, urmare nerespectării prețurilor, cantităților, articolelor din oferte sau fără documente justificative legal întocmite:

▪ acceptarea la plată și decontarea unor cheltuieli privind serviciile de dezinsecție și deratizare, mai mari decât cele real datorate cauzate de creșterea frecvenței de execuție a tratamentelor de dezinsecție și de majorarea artificială a suprafețelor prevăzute în contract la UATM Cluj-Napoca (14.043 mii lei);

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare