Academia Center, de la Mall la spital

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tișe dorește să facă lumină în cazul proiectului din zona străzii BP Hașdeu. Astfel, la mai bine de nouă ani de la inițierea demersului construirii proiectului Academia Center, firma adjudecătoare a contractului – Nisco Invest SRL, a intrat în insolvență, aceasta având deschis și un litigiu pe rolul instanțelor de judecată cu firma constructoare. În acest context, Alin Tișe a anunțat inițierea demersurilor pentru realizarea unei întâlniri tripartite – CJ Cluj, Nisco Invest și constructorul ca a realizat pilonii stabilizatori, în vederea găsirii unei formule de deblocare a situaţiei terenului aflat în proprietatea județului Cluj.

În ceea ce privește situația proiectului edificării Academia Center, din zona străzii B.P. Hașdeu, Președintele Consiliului Județean Cluj a anunțat parcurgerea, cu succes, a unor etape în vederea clarificării statutului juridic al terenului în cauză. În acest context, Tișe a anunţat denunțarea, de către lichidator, a contractului de bază dintre forul județean și firma contractoare – Nisco Invest SRL.

Astfel, în acest moment, Consiliul Județean nu mai deține vreun raport contractual cu această societate aflată în faliment, vechiul contract de concesiune, încheiat pe o perioadă de 49 de ani, nemaifiind din acest punct de vedere în vigoare. Practic, s-au făcut pași importanți pentru clarificarea situației acestui teren care, fiind în proprietatea publică a județului Cluj, nu poate fi grevat de vreo sarcină, fie că vorbim de ipotecare sau executare silită.

În momentul de faţă, problema ce rămâne a fi rezolvată e cea a litigiului cu societatea de recuperări creanţe Kruk România, cea care vizează recuperarea contravalorii pilonilor amplasaţi pe teren şi a căror valoare este de circa 5.000.000 de lei. În contextul în care societatea anterior amintită şi-a exprimat deja deschiderea şi disponibilitatea de a negocia cu Consiliul Județean, există perspective favorabile legate de faptul că în zonă va putea fi demarată o nouă investiție de interes public pe cele două parcele care însumează circa 6980 de mp.

Ca o concluzie a acestei situaţii, s-a apreciat ca fiind mai mult decât pozitiv faptul că s-au clarificat anumite aspecte şi că dreptul de proprietate publică asupra terenului în cauză nu mai este pus în discuţie în nici un fel, el revenind judeţului Cluj prin Consiliul Judeţean. Totodată, s-a subliniat faptul că acest teren nu este afecta de niciun fel de ipotecă sau de vreo interdicţie de a construi, singurul diferend fiind cel care vizează dreptul de retenţie al societăţii de recuperări creanţe asupra pilonilor amplasaţi pe teren, situaţie ce se doreşte a fi rezolvată pe cale amiabilă, în urma unor negocieri.

Tișe a încercat rezilierea contractului și în 2011

Alin Tişe a încercat şi în 2011 să rezilieze contractul cu societatea Niko Invest pentru a debloca terenul, însă s-a lovit de opoziţia consilierilor judeţeni. Propunerea făcută de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, privind demararea procedurilor legale necesare în vederea rezilierii contractului de concesiune, nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi aprobată. În 2011 Tişe explica faptul că investitorii de la Nisco nu au respectat patru puncte importante prevăzute în actul adiţional, precum: preluarea terenului pierdut în instanţă în maxim opt luni, nu a început lucrările în termenul de graţie de zece luni, nici nu a făcut dovada obţinerii finanţării şi nu a mai plătit redevenţă din luna mai 2010. Valoarea redevenței neachitate se ridică la 447.216 lei, plus penalităţile de 17.581 de lei. Deşi credea că are toate argumentele în mînă pentru a scăpa odată pentru totdeauna de cei de la Nisco, conducerea CJ s-a lovit de reticenţă consilierilor judeţeni, care nu erau convinşi că rezilierea contractului reprezenta cea mai bună soluţie. A urmat apoi patru ani de stagnare a tuturor proiectelor judeţului în era Uioreanu, Vakar, Seplecan, Mânzat, dar revenit în fruntea judeţului, Alin Tişe este hotărât să găsească o soluţie pentru că acel teren aflat în subordinea Cj Cluj să fie deblocat.

Societatea Nisco Invest a cîştigat licitaţia privind concesionarea terenului din curtea Spitalului de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, în suprafaţă totală de 11.200 de metri pătraţi, în 2006. Lucrările trebuiau să fie gata în 2009, însă între timp, constructorul Soil Tech Drilling SRL i-au dat în judecată pe cei de la Nisco, din cauza datoriilor acumulate.

Parkingul care a devenit Mall

Conform primei hotărîri de CJ care viza acest teren, pe cei 4.000 de metri pătraţi trebuia să se ridice un garaj subteran supraetajat şi spaţii cu funcţiuni complementare. HCJ 129 din 31 mai 2005 a suferit însă diverse modificări după ce s-a încheiat licitaţia pentru acest teren, prin care s-a decis că investiţia pe acest amplasament o va face Nisco Invest. Au existat mai multe opinii contrare ridicării unui parking exact lângă bolnavii de TBC. Că atare, proiectul de garaj suprateran s-a adaptat treptat şi s-a transformat într-un nou mall. Mai întîi a existat HCJ 153 din 26 iulie 2006, care reprezenta un act adiţional la contractul de concesiune. Prin actul adiţional s-a majorat suprafaţă concesionată de la 4.000 de metri pătraţi la 6.979,67 de metri pătraţi. Pentru că hotărîrea nu respecta noile reglementări privind achiziţiile publice, peste mai puţin de o luna CJ revoca hotărîrea de majorare prin HCJ 177 din 16 august 2006. Hotărîrea imediat următoare, adică HCJ 178 din 16 august 2006 stabilea majorarea fără licitaţie publică cu 2979,67 mp a suprafeţei de teren concesionate, situată în incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello”, str. B. P. Hasdeu, nr.6, şi aprobarea actului adiţional nr.1 la Contractul de concesiune nr. 633/23.01.2006, încheiat cu Nisco Invest. Un alt act adiţional a fost adoptat prin HCJ 42 din 2007. Şi acesta a fost abrogat printr-un alt act adiţional, în baza HCJ 203 din 19 septembrie 2007, care se referă la stabilirea cailor de acces pentru viitoarea construcţie.

Deşi hotărîrea iniţială a CJ se referea explicit la construirea unei parcări şi abia în subsidiar la spaţii cu funcţiuni complementare. Proiectul Academia Center conţine spaţii comerciale şi spaţii medicale, cu locuri de parcare aferente şi nu invers. Proiectul celor de la SC Nisco Invest urmărea construirea unor parcări, a unor utilităţi medicale şi, adiacent, a unor spaţii comerciale. În 2006, pentru realizarea acestui proiect, CJ Cluj a aprobat majorarea suprafeţei concesionate cu încă 2.979,67 metri pătraţi, iar, după un an, ideea helioportului a fost abandonată întrucât nu a reuşit să treacă de Direcţia Monumentelor Istorice, iar parcarea cu alură de interes local s-a transformat într-un mall.

SC Nisco Invest a anunţat că va investi peste 30 de milioane de euro în Academia Center, un proiect imobiliar cu o suprafaţă de 41.000 de metri pătraţi, care se va finaliza în 2009. Proiectul conţine spaţii comerciale şi medicale, cu locuri de parcare aferente, chiar dacă în caietul de sarcini apărea “concesionarea unei suprafeţe orientative de 4000 mp cu realizarea de spaţii cu 2-3 niveluri de garaj subteran, a unei unităţi de servicii medico-sanitare, spaţii pentru alimentaţie publică, galerii expoziţionale, birouri”.

Se renunță la Mall, se dorește spital

Deorece ideea construirii unui mall într-o zonă de spitale a fost de la început una proastă, Alin Tișe a ținut să precizeze că va fi respectat profilul zonei și că acel teren este luat în considerare pentru construcția Spitalului Pediatric Monobloc.

De altfel, aria unde urma să se construiască Academia Center este supusă unei protecţii arheologice, Ansamblul Clinicilor situat în centrul istoric al Clujului pe străzile Victor Babeş şi B.P. Hasdeu este considerat unic în Europa prin faptul că a fost construit în sistem pavilionar. Ansamblul Clinicilor se încadrează în stilul arhitectonic al secolului al XIX-lea, aceasta fiind tipologia unui mare spital, conformă cu acea perioadă, spre deosebire de spitalele actuale care au un aspect monolitic. Conform normelor de protejare a monumentelor istorice, în această zonă nu se pot derula proiecte imobiliare noi în ideea de a păstra valoarea arhitectonică a zonei.

De asemenea, acest proiect a fost contestat atât de medici cât şi de Comisia regională a monumentelor istorice din Cluj.

Vasile Mitrea, preşedintele la acea vreme al Comisiei regionale a monumentelor istorice din Cluj, a trimis încă din 2005 petiţii către CJ Cluj în care a arătat că zona nu este pretabilă pentru construcţia unui mall. „Dorim să atragem atenţia că investiţia preconizată nu poate încalcă statutul de zona protejată, incinta şi clădirile fiind trecute în Monitorul Oficial drept monumente de importanță naţională. Nu ar trebui din punct de vedere umanitar să aducă prejudicii celor suferinzi de boli de plămâni şi ar fi necesar să rămână o completare doar a profilului sanitar”, arată arhitectul Mitrea în adresa sa.

Conform unei adrese făcute de fostul director al spitalului de plămâni din Cluj-Napoca, doctorul George Petrescu, terenul pe care se află Clinicile Universitare a fost donat de către contele Miko Imre (1805-1876) cu destinaţia exclusivă de a se construi pe el unităţi spitaliceşti şi nu spaţii comerciale. „Terenul concesionat a fost destinat pentru un complex spitalicesc în 1988-1989, care poate fi reactulizat ca spital de urgenţă.”, susţine Petrescu.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii