salariul mediu net

A fost aprobat bugetul județului Cluj

Consiliul județean Cluj a aprobat bugetul județului aferent anului 2017.  Bugetul general al județului Cluj este de 1.008.778, 96 dintre care bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2017 este în sumă de 621.655,83 mii lei, iar bugetul instituțiilor publice este de 360. 961,24. Finanțarea cheltuielilor în sumă de 621.655,83 mii lei se face din veniturile programate a se încasa în sumă de 571.370,77 mii lei şi din excedentul anului 2016 de 50.285,06 mii lei, rămas disponibil pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.

În anul bugetar 2017, bugetele locale se aprobă pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de funcţionare care reprezintă 64,61 %  şi secţiunea de dezvoltare 35,39 % din total buget.

Cele mai importante investiții:

 Sănătate – este propusă suma de 4.952,00 mii lei din care suma de 250,00 mii lei pentru cheltuieli curente și suma de 4.702,00 mii lei  pentru cheltuieli de capital, sumă repartizată pe unităţi sanitare conform solicitărilor venite din partea unităţilor sanitare şi a priorităţilor stabilite de acestea.

Educație- este propusă suma de 3.220.00 lei dintre care principalele sume sunt alocate către:

 LICEUL TEHNOLOGIC  PENTRU DEFICIENTI DE AUZ- 2.000.000 lei pentru construirea unui internat cu cantină și bucătărie

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL SAMUS- 1.000.000 lei pentru reabilitarea clădirii.

Timp liber, religie şi activiztăţi economice

Pentru recreere, religie, cultură s-a alocat suma de 3.168, 62 lei dintre care Muzeului Etnografic suma de 800.000 de lei pentru reabilitarea Palatului Reduta. Școala Populară de Artă va primi suma de 800.000 pentru mansardarea și reabilitarea unui corp de clădire, Bibliotecii Județean Octavia Goga suma de 440.000 lei pentru “Instalaie de incalzire si reabilitare la Filiala Traian Brad, Manastur”.

De asemenea, se alocă 2.000,00 mii lei pentru susţinerea cultelor religioase (executarea unor lucrări de reparaţii şi modernizări la lăcaşurile de cult); 600,00  mii lei pentru susţinerea activităţii sportive 400,00  mii lei pentru susţinerea activităţii de tineret; 400,00  mii lei pentru susţinerea unor activităţi culturale.

Acţiuni Generale Economice – se propune alocarea sumei de 31.200,00 mii lei din care: suma de 5.100,00 mii lei este propusă pentru asigurarea finanţării proiectului FEN –   „Dezvoltare Parc Industrial TETAROM I”, suma de 6.000,00 mii lei pentru cheltuieli de capital obiectiv “Dezvoltare Parc Industrial TETAROM IV”, suma de 20.000, 00 mii lei cheltuieli de capital TETAROM I (Stabilizare versant) și 100,00 mii lei pentru cheltuieli de capital TETAROM V (Studii).

Transporturi – se propune alocarea sumei de 65.795,81  mii lei din care : 36.755,74 mii lei pentru lucrările de întreţinere curentă drumuri judeţene. La această sumă de adaugă și creditul de 75.000.000 pentru reabilitarea drumurilor.

Suma de 6,4 milioane de lei din buget reprezintă despăgubiri către proprietarii terenurilor expropiate pentru realizarea pistei de 3500m.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii