Emil Boc-un an de mandat

Primarul Emil Boc a publicat un raport de 100 de pagini în care a sintetizat activitatea sa din primul an la actualului mandat.

Cluj-Napoca – model de bune practici pentru revitalizarea spațiilor publice

Concurs pentru reabilitarea Turnului Pompierilor

Primăria municipiului Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, sucursala Transilvania, a organizat un concurs de soluții în vederea reabilitării Turnului Pompierilor, numit anterior şi Turnul Lăcătușilor, monument istoric situat pe strada Tipografiei.

Concurs pentru Someş

Prezenţa unor cursuri de apă în oraş are un important potenţial din punct de vedere ecologic, ambiental şi urbanistic şi amenajarea şi întreţinerea lor este legată de creşterea calităţii vieţii. Primăria are în vedere reabilitarea malurilor Someşului şi transformarea lor într-o zonă de agrement prin proiecte finanţate din fonduri europene şi de la bugetul local.

”Dorim să găsim cele mai bune soluții pentru parcursul râului Someș pe teritoriul Clujului, care să fie gândite unitar într-un masterplan, astfel încât să asigurăm o dezvoltare coerentă a acestor zone pentru următoarele decenii. Potrivit bunelor practici la nivel european, Primăria a organizat un concurs în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România prin Filiala Transilvania”, potrivit primarului.

Concursuri pentru Cetăţuie, strada Kogălniceanu şi Parcul Feroviarilor

Proiectele pentru Turnul Pompierilor şi pentru Someş sunt doar începutul unei serii de concursuri de soluții dedicate revitalizării spațiilor publice din oraș.

” În perioada următoare urmează să pregătim şi să lansăm alte trei concursuri: pentru Cetățuie, pentru pietonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu şi pentru Parcul Feroviarilor (după ce acesta va trece în patrimoniul municipiului).  Primăria asigură suportul financiar pentru organizarea concursurilor de soluții și implementarea proiectului câștigător. Sperăm ca prin aceste proiecte și prin această modalitate de abordare a modernizării spațiilor publice, Clujul să dea un model de bune practici pentru toate orașele din țară”, anunță Boc.

Modernizarea infrastructurii rutiere

S-au executat lucrări de modernizare, reparații și întreținere la un număr de 73 de obiective din municipiu (străzi, alei, trotuare, pieţe), cu o suprafaţă totală reabilitată (carosabil şi trotuare) de peste 250.000 mp. La acestea se adaugă pietruirea unei suprafeţe de peste 200.000 mp pe străzi nemodernizate, în special în zonele noilor extinderi (strada Soporului sau strada Fânațelor). S-au derulat lucrări pentru două proiecte europene de modernizare a infrastructurii rutiere (Făget şi Lomb), unul dintre acestea fiind finalizat (Făget). „Acces din strada Oașului la cartierul Lomb” presupune edificarea unui drum de acces la zona Lomb.

Amenajarea Pieţei Unirii – etapa 2

Municipalitatea a decis să continue proiectul de amenajare a Pieţei Unirii rezultat în urma concursului organizat în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România – filiala Transilvania, în anul 2006. Cadrul general al intervenţiei este stabilit de proiectul câştigător, dar lucrările au trebuit să fie corelate cu implementarea proiectului european „Reabilitarea infrastructurii Oraşului Comoară”. Etapa a doua a proiectului include închiderea circulaţiei auto pe latura vestică, aceasta devenind pietonală. Noua zonă pietonală a fost refăcută cu piatră cubică după modelul din centrul pieţei, găzduind terase şi zone de agrement.

Program de refacere a podurilor din oraş

În urma expertizei de specialitate, s-a luat decizia de a construi două poduri noi pentru ClujNapoca, în locul podului Traian şi al podului Garibaldi şi au fost demarate procedurile necesare. Cele două noi poduri, Traian şi Garibaldi, vor avea câte patru benzi de circulaţie, două pietonale şi două piste pentru biciclişti. Specialiştii estimează o rezistenţă de 70 de ani pentru noile poduri. Proiectele au fost finalizate. Lucrările sunt programate gradual, astfel încât să nu se lucreze simultan la ambele poduri, pentru a evita blocajele de trafic.  În 30 iunie 2017 se vor finaliza lucrările pentru noul pod Traian, care va fi un pod potrivit centrului istoric, care să răspundă nevoilor de stabilitate şi de trafic. Primăria a preluat în domeniul public podul de pe strada Porţelanului, peste râul Nadăş, acesta urmând să fie refăcut. În luna iunie 2017, a început consolidarea pasarelei pietonale din apropierea Parcului „Iuliu Hațieganu”. De asemenea, Primăria intenţionează să efectueze reabilitarea podului Fabricii, care se află în faza de proiectare şi în această vară urmează faza de achiziţie publică a lucrărilor, precum şi reparaţii la podul Locomotivei şi la nodul N (acestea fiind la faza de proiectare).

Platformă nouă de parcare pe str. Năvodari

Primăria Cluj-Napoca a amenajat 229 de noi locuri de parcare pe str. Năvodari nr. 4, la aproximativ 500 de metri de Catedrala Ortodoxă, în direcția Mărăști, pe locația fostei unități militare. Parcările se află în zona tarifară II, astfel că toți cei care au abonament pentru această zonă pot utiliza noua parcare.

Noi locuri de parcare şi parkinguri

  În ultimul an, municipalitatea a creat 852 de noi locuri de parcare în toate cartierele oraşului (incluzȃnd parcarea de pe strada Năvodari), prin identificarea şi amenajarea potrivită a locurilor virane, reorganizarea spaţiilor existente, cu protejarea spaţiilor verzi şi amenajarea zonelor de acces, ca urmare a propunerilor venite din partea cetăţenilor,  dar şi ca rezultat al activității de teren a inspectorilor de zonă. În această perioadă s-au aplicat marcaje pentru peste 16.783 de locuri de parcare.

Municipalitatea a inițiat procedurile de construire a unor noi parkinguri de cartier, astfel că sa demarat achiziţia publică pentru elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale de regenerare urbană şi a studiilor necesare. Pentru amplasamentele de pe str. Primăverii nr. 8 şi str. Mogoșoaia nr. 7, documentaţiile PUZ au fost aprobate în Comisia de Urbanism şi proiectele sunt la faza de eleaborare PUD (Planul Urbanistic de Detaliu), iar pentru amplasamentele de pe str. Trotușului nr. 5, zona Albac-Azuga şi str. Sighişoarei documentaţiile sunt în curs de elaborare.

Primăria municipiului Cluj-Napoca mai are în procedură de achiziţie lucrări și pentru alte două parkinguri situate în zone aglomerate ale orașului: Parking Primăverii nr. 20-22 (se află în procedură de achiziție pentru proiectare şi execuţie) şi Parking Hașdeu (se află în procedură de achiziție pentru serviciile de proiectare și execuție).

Pentru alte două noi amplasamente urmează să fie realizată achiziţia documentaţiei necesare pentru realizarea de parkinguri, respectiv pentru Parking Gh. Dima Vest (nr. 33-39) şi pentru Parking Republicii nr. 34-36 (Institutul Oncologic). Acesta din urmă va fi realizat în parteneriat cu Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”. Prin HCL nr. 251/2017 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu ce reglementează amplasarea pe parcela din incinta Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” a două corpuri – unul pentru parking, cu înălțimea maximă de 16 metri și unul pentru realizarea unui Centru de transplant cu un regim de înălțime de S+P+3E. Parkingul va fi construit în scopul rezolvării necesarului de parcări și în scopul degajării circulației din această zonă intens circulată. Construcția va fi realizată pe o suprafață de aproximativ 950 metri pătrați, iar accesul auto se va face din strada Ion Creangă.

De asemenea, a fost identificat un spaţiu pe strada Liviu Rebreanu nr. 2, de aproximativ 3.500 de metri pătraţi, unde 100 de garaje urmează să fie demolate în viitor pentru a face loc unui parking.

Îmbunătăţirea transportului în comun

Compania de Transport Public a achiziţionat (în 2016) şi a introdus în circulaţie (în 2016 şi 2017) 20 de troleibuze noi.

Compania de Transport Public (CTP) doreşte să continue înnoirea parcului auto şi este în derulare licitaţia publică pentru achiziţia a 50 de autobuze noi.

De asemenea, sunt în pregătire licitaţii publice pentru încă 15 autobuze noi articulate şi respectiv 10 minibuze. Pentru perioada 2017-2018, ne propunem achiziţionarea a încă 16 tramvaie noi, din care 10 tramvaie – din fonduri europene şi alte 6 tramvaie – din fonduri proprii (pentru acestea procedura de achiziţie este în pregătire).

Tot din fonduri europene urmează să fie realizată modernizarea depoului de tramvaie, modernizarea reţelei de contact pentru troleibuze şi vor fi achiziţionate alte 20 de troleibuze noi. În total, se are în vedere investiţii de aproximativ 46 de milioane de euro în Compania de Transport Public, din care cel puţin 26 de milioane de euro din fonduri europene.

De asemenea, este în curs de finalizare licitaţia pentru achiziţia a 10 autobuze electrice prin Programul de Cooperare Elveţiano-Romȃn, Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător.

Noi zone de agrement în Gheorgheni şi Între Lacuri N

Noul complex sportiv şi de agrement din cartierul Gheorgheni, pe o suprafaţă de 9,4 hectare, a fost dat în folosinţă în decembrie 2016. În zona Între Lacuri, a fost identificat un teren degradat de aproximativ 7.400 mp, care urmează să fie ca o zonă „verde” pentru odihnă și recreere în mediu natural. Finanţarea acestui proiect urmează să fie realizată din fonduri europene.

Cluj-Napoca – un oraş inteligent şi sustenabil

Sunt folosite noile tehnologii pentru a face din Cluj-Napoca un oraş mai „inteligent” în termeni de soluţii pentru multiplele probleme care apar într-o aglomerare urbană, dar şi pentru a da prilejul cetăţenilor să se exprime.

Plata online a taxelor şi impozitelor locale

 Clujenii au astăzi la dispoziţie online plata taxelor şi impozitelor locale (prin intermediul website-ului Primăriei, secţiunea „Taxe şi impozite”), plata amenzilor, plata taxelor pentru evidenţa populaţiei, programarea online a transcrierilor de acte civile, plata şi eliberarea autorizaţiilor de liberă trecere, cereri online pentru locuri de parcare şi programarea online a orei şi datei căsătoriei civile.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca este prima din ţară care emite documente de urbanism în format electronic

Începȃnd din 4 aprilie 2017, Primăria Cluj-Napoca oferă cetățenilor municipiului posibilitatea de a solicita emiterea în format electronic, prin intermediul platformei edirect.e-guvernare.ro, a următoarelor documente: certificate de urbanism (și prelungirea acestora), prelungirea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, avize/acorduri. De asemenea, cetățenii municipiului pot comunica online începerea execuției lucrărilor, tot prin intermediul platformei menționate mai sus.

Primăria emite online acorduri de funcționare în format electronic pentru agenții economici

Primăria eliberează online acorduri de funcționare în format electronic pentru agenții economici, începând din 22 iunie 2017. Această procedură se adresează celor aproximativ 9.600 de agenți economici înregistrați la nivelul municipiului Cluj-Napoca și vizează scurtarea termenului de procesare a documentațiilor de la aproximativ 70 de zile la 25 de zile.

My Cluj – aplicația Primăriei pentru sesizări

Din data de 23 martie 2017, Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziția cetățenilor municipiului o aplicație prin intermediul căreia pot transmite sesizările direct către Primărie.

Cluj Parking – aplicația care îţi arată locurile de parcare libere

 Primăria Cluj-Napoca a pus la dispoziția cetățenilor municipiului o aplicație care monitorizează locurile de parcare disponibile în 6 parcări și parking-uri din zona centrală și semicentrală (parking Moților, parking Sala Polivalentă, parcare Unirii, parking Multiplex Leul, parcare Cipariu, parcare Mihai Viteazul), însumând peste 1300 de locuri de parcare.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii